Zeleni ured

Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje obavljaju zaposlenici u svakodnevnom uredskom poslovanju kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš, te povećalo efikasno korištenje resursa.

Uredski poslovi zahtijevaju rad na računalu, administrativne poslove, komunikaciju sa klijentima i sl. Pri tome svaka osoba koristi i neke resurse poput grijanja, klime,  električne energije, vode, papira i sl. Često ne razmišljamo kako utječu naši postupci na okoliš – Da li smo morali baš taj papir printati?,  Jesmo li ugasili svjetlo?, Koliko dugo nam je radila klima u uredu dok smo bili vani na sastanku?, Računalo mi je ostalo upaljeno…

Malim promjenama načina postupanja sa resursima u svakodnevnom životu možemo ne samo uštedjeti financijska sredstva već i pozitivno utjecati na smanjenje otpada i stvoriti kvalitetnije i zdravije radno mjesto.

Kako bi se u potpunosti mogla primijeniti načela Zelenog ureda potrebno je već kod samog planiranja rada i nabave resursa razmišljati „zeleno“ , jasno definirati mjere kojih će se organizacija pridržavati, kontinuirano pratiti potrošnju resursa te u startu uložiti više u opremu i rad kako bi krajnji rezultat bio „zeleno poslovanje“.

Za početak dajemo neke ideje kojih se svi lako možemo pridržavati, a pozitivno će utjecati na okoliš i smanjenje emisije stakleničkih plinova:

 • Isključite računala kada idete s posla
 • Ne koristite screen savere
 • Printajte obostrano (ili ako je moguće na škart papir)
 • Sve što možete radite on-line: čuvajte dokumente, šaljite mailove, čitajte literaturu i sl.
 • Kupujte reciklirani papir
 • Prije ispisa provjerite dokument (print preview), smanjite slova, printajte 2 stranice na 1 papir
 • Koristite štedne žarulje
 • Koristite prirodno svjetlo
 • GASITE SVJETLO kad vam nije potrebno ili kad izlazite iz ureda
 • Grijte prostoriju na temperaturu 19-21 stupanj za vrijeme radnog vremena, van radnog vremena postavite temperaturu na 15 stupnjeva
 • Hladite prostoriju na temperaturu 25-26 stupnjeva (ili max 7 stupnjeva razlike u odnosu na vanjsku temperaturu)
 • Ne zaklanjajte radijatore namještajem ili zavjesama
 • Ne otvarajte prozor kada radi klima
 • Zatvarajte vodu dok perete ruke
 • Hladite vodu u hladnjaku
 • Ugradite vodokotliće s dvojnim ispustom vode
 • Suđe perite dok se nakupi ili palite perilicu suđa dok je puna (a ne poluprazna)
 • RAZVRSTAVAJTE OTPAD  (i adekvatno ga zbrinite)
 • Pijte vodu iz staklenih boca
 • Hranu nosite u višekratnim posudama
 • Kupujte lokalne proizvode koji ne zahtijevaju dugotrajan prijevoz
 • Održavajte on-line sastanke umjesto da putujete na mjesto sastanka
 • Koristite bicikle, pješačite, koristite javni prijevoz ili dijelite prijevoz s kolegama (bilo kod dolaska na posao ili odlaska na službeni put)
 • REUSE, REDUCE, RECYCLE (Smanji, ponovo upotrijebi, recikliraj)

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU