Ove mjesečne poticaje možete ostvariti ako zapošljavate osobu s invaliditetom

zaposljavanje-osoba-invaliditet

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ili osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju imaju pravo na neke mjesečne poticaje kako bi im se olakšalo poslovanje te poticalo u zapošljavanju marginaliziranih osoba.

Glavni uvjet za korištenje poticaja ZOSI-a za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom (na najmanje 20 sati tjedno), uz uvjet da je osoba upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Neke od najčešće korištenih mjesečnih poticaja su:

 1. Subvencija plaće osobe s invaliditetom
 2. Subvencija u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
 3. Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom
 4. Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Zahtjevi za poticaje se predaju preko online sustava ZOSI NERA, te ih je potrebno predati do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Subvencija plaće osobe s invaliditetom

Za ostvarivanje prava na isplatu subvencije plaće preduvjet je da se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrdi smanjena radna učinkovitost osobe s invaliditetom. U okviru svoje procjene Centar za profesionalnu rehabilitaciju utvrdit će da li je osoba zbog svog invaliditeta zapošljiva na otvorenom tržištu rada i procijenjuje njezinu radnu učinkovitost u odnosu na isto radno mjesto, ako bi poslove obavljala osoba bez invaliditeta.

Maksimalan iznos subvencije plaće s obzirom na procjenu radne učinkovitosti je 70% bruto plaće osobe s invaliditetom koja se zapošljava.

Npr. Ako je osobi procijenjena radna učinkovitost 80%, tada poslodavac dobiva subvenciju plaće u iznosu 20% zaposlenikove bruto plaće, jer je osobi za 20% smanjena radna učinkovitost i ne može odraditi posao u 100% iznosu zbog svog invaliditeta. Na 10.000,00 kn bruto plaće to iznosi 2.000,00 kn potpore poslodavcu.

Dokazi koji se prilažu uz zahtjev:

 • isplatne liste
 • JOPPD obrazac
 • bankovni izvod kao dokaz o isplati plaće i
 • potvrda Porezne uprave da poslodavac nema dugovanja.

Subvencija u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

Za svaku osobu s invaliditetom koju poslodavac i zapošljava i isplaćuje joj doprinose, ima pravo na refundaciju 75% troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Npr. Ako je uplaćeno 1.000,00 kn mjesečno za navedeni doprinos ZOSI poslodavcu refundira iznos od 750 kn.

Dokazi:

 • isplatne liste
 • JOPPD obrazac
 • bankovni izvod kao dokaz o isplati plaće i
 • potvrda Porezne uprave da poslodavac nema dugovanja.

Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

Na potporu ima pravo svaka osoba koja se samozapošljava (obrtnik, vlasnik poduzeća) u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno za svo vrijeme dok je samozaposlena.

Ovaj iznos predstavlja deminimis potporu poduzetniku.

Dokazi:

 • dokaz o samozapošljavanju (izvadak iz odgovarajučeg registra)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga
 • izjava o primljenim deminimis potporama.

Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Sufinancira se iznos mjesečne karte osobe s invaliditetom koja se zapošljava ili iznos isplaćene naknade za prijevoz ukoliko nema osiguran odgovarajući prijevoz. Troškovi se priznaju u visini stvarnih troškova karata za prijevoz ili 1,00 kn po km ukoliko zaposlenik dolazi privatnim vozilom na posao.

Dokazi:

 • potvrda Porezne uprave
 • isplatna lista gdje se vide obračunati troškovi prijevoza
 • JOPPD obrazac
 • bankovni izvod kao dokaz o isplati
 • izjava poslodavca da nema osiguranog javnog prijevoza.

Kontaktirajte nas želite li saznati više informacija.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU