Ove mjesečne poticaje možete ostvariti ako zapošljavate osobu s invaliditetom

zaposljavanje-osoba-invaliditet

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ili osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju imaju pravo na neke mjesečne poticaje kako bi im se olakšalo poslovanje te poticalo u zapošljavanju marginaliziranih osoba.

Glavni uvjet za korištenje poticaja ZOSI-a za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom (na najmanje 20 sati tjedno), uz uvjet da je osoba upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Neke od najčešće korištenih mjesečnih poticaja su:

 1. Subvencija plaće osobe s invaliditetom
 2. Subvencija u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
 3. Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom
 4. Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Zahtjevi za poticaje se predaju preko online sustava ZOSI NERA, te ih je potrebno predati do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Subvencija plaće osobe s invaliditetom

Za ostvarivanje prava na isplatu subvencije plaće preduvjet je da se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrdi smanjena radna učinkovitost osobe s invaliditetom. U okviru svoje procjene Centar za profesionalnu rehabilitaciju utvrdit će da li je osoba zbog svog invaliditeta zapošljiva na otvorenom tržištu rada i procijenjuje njezinu radnu učinkovitost u odnosu na isto radno mjesto, ako bi poslove obavljala osoba bez invaliditeta.

Maksimalan iznos subvencije plaće s obzirom na procjenu radne učinkovitosti je 70% bruto plaće osobe s invaliditetom koja se zapošljava.

Npr. Ako je osobi procijenjena radna učinkovitost 80%, tada poslodavac dobiva subvenciju plaće u iznosu 20% zaposlenikove bruto plaće, jer je osobi za 20% smanjena radna učinkovitost i ne može odraditi posao u 100% iznosu zbog svog invaliditeta. Na 10.000,00 kn bruto plaće to iznosi 2.000,00 kn potpore poslodavcu.

Dokazi koji se prilažu uz zahtjev:

 • isplatne liste
 • JOPPD obrazac
 • bankovni izvod kao dokaz o isplati plaće i
 • potvrda Porezne uprave da poslodavac nema dugovanja.

Subvencija u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

Za svaku osobu s invaliditetom koju poslodavac i zapošljava i isplaćuje joj doprinose, ima pravo na refundaciju 75% troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Npr. Ako je uplaćeno 1.000,00 kn mjesečno za navedeni doprinos ZOSI poslodavcu refundira iznos od 750 kn.

Dokazi:

 • isplatne liste
 • JOPPD obrazac
 • bankovni izvod kao dokaz o isplati plaće i
 • potvrda Porezne uprave da poslodavac nema dugovanja.

Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

Na potporu ima pravo svaka osoba koja se samozapošljava (obrtnik, vlasnik poduzeća) u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno za svo vrijeme dok je samozaposlena.

Ovaj iznos predstavlja deminimis potporu poduzetniku.

Dokazi:

 • dokaz o samozapošljavanju (izvadak iz odgovarajučeg registra)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga
 • izjava o primljenim deminimis potporama.

Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Sufinancira se iznos mjesečne karte osobe s invaliditetom koja se zapošljava ili iznos isplaćene naknade za prijevoz ukoliko nema osiguran odgovarajući prijevoz. Troškovi se priznaju u visini stvarnih troškova karata za prijevoz ili 1,00 kn po km ukoliko zaposlenik dolazi privatnim vozilom na posao.

Dokazi:

 • potvrda Porezne uprave
 • isplatna lista gdje se vide obračunati troškovi prijevoza
 • JOPPD obrazac
 • bankovni izvod kao dokaz o isplati
 • izjava poslodavca da nema osiguranog javnog prijevoza.

Kontaktirajte nas želite li saznati više informacija.

PODIJELI OBJAVU
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU