Zapošljavanje osoba s invaliditetom – prilika ili opterećenje?

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika, moraju imati zaposlenu jednu osobu s invaliditetom. U suprotnom plaćaju penale od oko 900 kn mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koju nisu zaposlili, a trebali su.

No, usprkos tome, brojni poslodavci će radije platiti kaznu, nego zaposliti radnika/icu s invaliditetom. Čak i ako stavimo na stranu nerazumljivu ljudsku i društvenu neosjetljivost prema problemima naših sugrađana s invaliditetom i poteškoćama s kojima se susreću prilikom integracije na tržište rada, i jednostavna financijska računica pokazuje da je to pogrešan pristup.

Na žalost, mnogi poduzetnici nisu informirani da za zapošljavanje osoba s invaliditetom mogu koristiti različite poticaje te pokriti cjelokupni trošak plaće takvog/e radnika/ice.

Osim više-manje poznatih mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) postoje i subvencije za zapošljavanje osoba s invaliditetom od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI).

Kod HZZ-a za zapošljavanje osobe s invaliditetom možete dobiti sufinanciranje do čak 75%, dok je za ostale nezaposlene osobe taj postotak maksimalno 50%. Naravno da prije podnošenja zahtjevate trebate provjeriti sa HZZ-om da li osoba koju planirate zaposliti zadovoljava njihove kriterije i vodi li se kao osoba s invaliditetom u Registru HZZ-a.

Kako biste mogli koristiti subvencije Zavoda radnik/ica s invaliditetom mora biti upisana u Očevidnik osoba s invaliditetom. To se obavlja prilikom prijave radnika/ice u sustav mirovinskog osiguranja.

Upis u očevidnik je reguliran Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetomU Očevidnik se upisuju osobe kojima je status osobe s invaliditetom priznat na osnovi različitih propisa. Kao osoba s invaliditetom u Očevidnik se upisuje i osoba kojoj je, neovisno o redovitim ili posebnim programima obrazovanja, prema propisima o socijalnoj skrbi utvrđeno: oštećenje vida, oštećenje sluha, oštećenje govorno–glasovne komunikacije, oštećenje lokomotornog sustava, oštećenje središnjeg živčanog i mišićnog sustava, oštećenje drugih organa i organskih sustava, mentalno oštećenje, psihička bolest ili više vrsta oštećenja.

Isto tako, u očevidnik se kao osoba s invaliditetom upisuje osoba koja ima utvrđeno:

  • najmanje 60% tjelesnog oštećenja zbog gubitka odnosno funkcionalnog poremećaja donjeg ekstremiteta
  • najmanje 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka odnosno funkcionalnog poremećaja gornjeg ekstremiteta
  • najmanje 70% tjelesnog oštećenja zbog gubitka sluha
  • najmanje 80% jednog tjelesnog oštećenja bilo koje druge vrste  ili
  • najmanje 90% ukupnog tjelesnog oštećenja, u slučaju više različitih tjelesnih oštećenja, s time da najmanje jedno tjelesno oštećenje koje se zbraja iznosi 60% oštećenja donjeg ekstremiteta ili 70% oštećenja gornjeg ekstremiteta ili 70% oštećenja bilo koje druge vrste

Osim već prije definiranih vrsta invaliditeta osobi se može utvrditi invaliditet u odnosu na rad, bez obzira na vrstu i stupanj samo invaliditeta. Takav se invaliditet utvrđuje isključivo na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI). U ovom slučaju svog/ju zaposlenika/icu možete poslati na vještačenje za utvrđivanje radne učinkovitosti i ako ima, primjerice, utvrđeno tjelesno oštećenje od 30%, ali zbog vrste invaliditeta i specifičnosti radnog mjesta i zadataka ne može obavljati poslove sa stopostotnom učinkovitošću, unatoč prilagodbama radnog mjesta koje ste napravili.

S obzirom na gore navedene činjenice donosimo vam primjer izračuna troškova za novo zapošljavanje osobe s invaliditetom uz korištenje spomenutih subvencija:

 Uzmimo, primjerice, da zapošljavate osobu s invalidtitetom sa srednjom stručnom spremom. Od HZZ-a dobivate poticaj u iznosu 44.100,00 kn za godinu dana tj. 75% ukupnog troška, što mjesečno iznosi  3.675,00 kn.

Od ZOSI imate pravo na subvenciju plaće u iznosu od 10-70%, ovisno o procjeni radne učinkovitosti. Neka naša procjena na temelju dosadašnjeg iskustva je da možete očekivati 30% smanjenja radne učinkovitosti. Iznos se bazira na minimalnoj bruto plaći koja za 2017. godinu iznosi 3.276,00 kn, te je od toga 30% mjesečnog sufinanciranja 982,80 kn.

Navedeni izračun u tablici izgleda ovako:

Bruto II plaća (uvjetovana od HZZ-a)

4.900,00

Sufinanciranje HZZ-a

3.675,00

Sufinanciranje Zavod-a

982,80

Mjesečni trošak poslodavca

242,20

No i to nije sve. Ako ste poslodavac koji ima već zadovoljenu kvotu zapošljavanja osoba s invalidititetom (na 20 zaposlenih 1 zaposlena osoba s invaliditetom), tada vas ZOSI dodatno nagrađuje za zapošljavanje iznad minimalne kvote. Tu nagradu dobivate prvih 6 mjeseci zaposlenja osobe u iznosu od 15% minimalne bruto plaće, što trenutno iznosi 491,40 kn mjesečno.

Iz ovoga zaključujemo da ako zaposlite osobu s invaliditetom, uz sufinanciranje HZZ-a i ZOSI, vašu tvrtku ta osoba prvih godinu dana neće koštati ništa. Stoga savjetujemo da svakako razmislite o ovim opcijama.  Iz osobnog iskustva možemo reći da osobe s invaliditetom daju 100% volje i energije u svoj rad.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU