Poticaji za zapošljavanje izvan kvote

zaposljavanje-izvan-kvote

Poduzetnici koji zapošljavaju više od 20 radnika u obvezi su zaposliti i osobe s invaliditetom, i to 1 osobu za više od 20 zaposlenika. Nadalje, 3% od ukupnog broja zaposlenih moraju činiti osobe s invaliditetom. U suprotnom poslodavac treba plaćati penale.

Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Zapošljavanje izvan kvote

Za poduzetnike koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, a nemaju obvezu da isto učine, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom daje tim poslodavcima godinu dana od početka zaposlenja te osobe novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote. 

Novčana nagrada za zapošljavanje iznad kvote se određuje u iznosu od 30% minimalne bruto plaće mjesečno za svakog radnika s invaliditetom koji predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu.

U 2021. ta nagrada iznosila je 1.275,00 kn mjesečno. Navedena nagrada predstavlja De minimis potporu poduzetniku.

Tko ne može ostvariti pravo na novčanu nagradu?

Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi, te ne može ostvariti na svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

Zahtjev za novčanu nagradu se predaje ZOSI-u putem obrasca Z-Nagrada. Dokazi koje je potrebno priložiti su:

  • dokaz o zaposlenju
  • dokaz da je osobi isplaćena plaća
  • izjava o primljenim De minimis potporama
  • potvrda porezne uprave o nepostojanju duga.

Kontaktirajte nas i saznajte imate li i vi pravo na novčanu nagradu ako zapošljavate osobu s invaliditetom.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU