Uvođenje eura za neprofitne organizacije

Sa 01.01.2023. godine službena valuta u Republici Hrvatskoj postaje euro. To znači da se sve knjigovodstvene i administrativne isprave moraju voditi u valuti €. 

Što to znači kod neprofitnih organizacija?

Pa ponajprije sve budžete potrebno je raditi u €, te će se svi dosadašnji projekti dalje izvještavati u €. Ako je ugovorena svota u kunama, tada se preračunavanje vrši po sljedećim pravilima:

 • fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro
 • zaokruživanje na dvije decimale i to:
  • ako je treća decimala manja od 5, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od 5, druga decimala povećava se za jedan

Prva promjena koja stupa na snagu je izrada financijskog plana za 2023. godinu koji se izrađuje u €.

Uvođenjem eura kao službene valute (Zakon o uvođenju eura) propisano je u čl. 69. da se financijski planovi za 2023. godinu donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Ako se ujedno u financijskom planu rade usporedbe sa prethodnom godinom, tada se i ti iznosi preračunavaju u euro po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kn za 1 euro, te zaokruživanju na dvije decimale. 

Udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost moraju voditi brigu o slijedećem:

Od 15.01.2023. blagajnički maksimum u eurima iznosi:

 • za mikro subjekte i fizike osobe – 1.327,23 €
 • za male subjekte – 6.636,14 €
 • za srednje subjekte – 10.617,82 €
 1. Ako prodajete robu ili pružate usluge, tada je potrebno dvojno iskazati cijene i to:
 • cijenu u eurima
 • cijenu u kunama
 • fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro

Dvojno iskazivanje cijena obvezno je na:

 • računima
 • na prodajnom mjestu ili na robi, ili na cjeniku ako se radi o usluzi
 • na internetskoj stranici
 • u ponudi ili ugovoru
 • tijekom oglašavanja
 • u opomeni
 • putem drugih oblika iskazivanja cijena

Još bi napomenuli da oni koji imaju zaposlenike minimalna plaća za 2023. godinu iznosi bruto 700,00 €. Na taj iznos se obračunavaju još doprinosi na plaću i eventualno putni.

Isto tako, novi je iznos neoporezivog izdatka za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, pa tako sada radniku možete neoporezivo isplatiti 0,40 € po prijeđenom kilometru. Za zaposlenike vrijede i novi iznosi neoporezivim primitaka, te nove odredbe Zakona o radu vezane uz ugovore na određeno vrijeme što možete pronaći u našim zasebnim člancima.

Ako vam je ovo previše informacija i voljeli biste da vas osobno savjetujemo, kontaktirajte nas i rado ćemo s vama dogovoriti sastanak.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU