Ugovor o radu vs. ugovor o djelu

ugovor-o-radu

Često se poslodavci pitaju je li moguće i pod kojim uvjetima zaposliti radnika na određeno vrijeme za specifičan povremeni posao ili pak je bolje sklopiti sa osobom ugovor o djelu.

Sklapanje ugovora o radu je regulirano Zakonom o radu, dok je sklapanje ugovora o djelu regulirano Zakonom o obveznim odnosima. 

Radni odnos zasniva se temeljem ugovora o radu

Prema Zakonu o radu, kada osoba obavlja poslove koji s obzirom na narav i vrstu rada imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, a neovisno o tome kako su stranke nazvale taj ugovor, smatra se da je sklopljen ugovor o radu.

Sklapajući ugovor o radu radnik radi nesamostalno, prema uputama i pod nadzorom poslodavca, u njegovo ime i za njegov račun, stavljajući mu na raspolaganje u određenom radnom vremenu svoju radnu snagu. Prema odredbama Zakona o radu, poslodavac je za obavljeni rad obvezan isplaćivati plaću uz uručenje isplatne liste te u skladu s time voditi i evidenciju o radnom vremenu. 

Kod ugovora o djelu izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela

To pak znači da izvođač radi za svoj račun i na svoj rizik, radi u korisnom radnom vremenu, pri čemu može raditi osobno ili može posao povjeriti i trećoj osobi jer odgovara za djelo i obvezan ga je napraviti prema pravilima vještine zanata te odgovara za mane svog djela prema načelima građanskog prava, a za djelo prima ugovorenu naknadu. Primjeri sklapanja ugovora o djelu mogu biti za predavanje na seminaru, pisanje nekog izvještaja, čišćenje poslovne prostorije nakon rekonstrukcije, popravljanje stroja i sl.

Razlika između ugovora o djelu i ugovora o radu

Da biste lakše procijenili je li za vas bolje zaposliti osobu preko ugovora o radu ili ugovora o djelu, pripremili smo tabelu s osnovnim razlikama između ove dvije vrste ugovora.

Radnik radi prema uputama i pod nadzorom poslodavca (u odnosu podređenosti, odnosno subordinacije) Izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju
Radnik obavlja poslove u ugovorenom radnom vremenu ili radnom vremenu koje pisanom odlukom odredi poslodavacIzvođač obavlja poslove prema svojoj organizaciji
Radnik osobno obavlja posloveIzvođač obavlja posao osobno, ali ga može povjeriti i trećim osobama
Poslodavac je za obavljeni rad obvezan radniku isplaćivati plaću u novcu u razdoblju dospijećaZa obavljeni posao izvođač prima naknadu najčešće nakon obavljena posla, odnosno nakon predaje djela
Radnik je obvezan obavljati poslove u prostorijama poslodavca ili na drugom mjestu koje je odredio poslodavacIzvođač obavlja posao u prostoru koji sam odredi odnosno u skladu s ugovorom
Doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje I. stup 15 %
doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje II stup 5 %
korištenje osobnog odbitka
porez na dohodak 20% + prirez
doprinos za obvezno zdravstvenog osiguranje 16,5%
Doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje I. stup 7,5 % doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje II stup 2,5 %
nema pravo koristiti osobni odbitak
porez na dohodak 20% + prirez
doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 7,5%

Ako vam je potrebno više informacija o određenom specifičnom slučaju, kontaktirajte nas s povjerenjem.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU