zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Obavezni sadržaj računa

Svaki porezni obveznik dužan je izdati račun za isporuke dobara i usluga koje je obavio i za primljene predujmove prije završetka obavljanja usluge (Izvor: Zakon

VIŠE

Pretraži ponovo!

ZATRAŽITE PONUDU