unutarnja revizija

Interna revizija

Kada govorimo o reviziji, prvo što nam pada na pamet je revizija poslovanja velikih poduzeća ili državna revizija. Prema Zakonu o reviziji (145/05-144/12) revizija je

VIŠE

Pretraži ponovo!

ZATRAŽITE PONUDU