staž

Rad umirovljenika

Zakon o radu i Zakon o mirovinskom osiguranju ne ograničavaju mogućnost sklapanja ugovora o radu s umirovljenikom. Korisniku mirovine koji se zaposli ili započne sa

VIŠE

Pretraži ponovo!

ZATRAŽITE PONUDU