pripajanje udruga

Pripajanje jedne udruge drugoj

Kod pripajanja jedne udruge drugoj potrebno se voditi Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakonom o udrugama. I jedan i drugi zakon

VIŠE

Pretraži ponovo!

ZATRAŽITE PONUDU