financije

Izaslani radnici

Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca, a osigurane u RH prema hrvatskim propisima iz socijalnog osiguranja s osnove radnog odnosa, koje je poslodavac

VIŠE

Obračun plaće u 2024. godini

Minimalna plaća za 2024. godinu utvrđena je Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 125/23.) i iznosi 840,00 € bruto u punom radnom vremenu. 

VIŠE

Nove šifre osobnih primanja

Od 01.03.2021. primjenjuju se nove šifre osobnih primanja pri: popunjavanju naloga za plaćanje prilikom isplate plaće i neoporezivih primitaka radniku isplatama fizičkim osobama od strane

VIŠE

Pretraži ponovo!

ZATRAŽITE PONUDU