evidencija

Knjiženje sitnog inventara

Sitni inventar se smatra imovinom koja ima vijek trajanja kraći od godine dana i jedinični trošak nabave manji od 3.500,00 kn (bez PDV-a). Ako organizacija

VIŠE

Pretraži ponovo!

ZATRAŽITE PONUDU