Što kontrolira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva?

Stručnjaci odgovaraju

DATUM: 08.04.2018.

Zaklada, kako bi provjerila transparentno poslovanje ne samo postojećih korisnika financijskih potpora nego i novih, dolazi kod korisnika kontrolirati način na koji posluju i  rade li u skladu sa Zakonom. Kroz navedenu kontrolu Zaklada pomaže u jačanju vašeg financijskog znanja i daje smjernice za poboljšanje. Mi smo kroz nekoliko kontrola dobili kvalitetne savjete za transparentnije financijsko poslovanje.

Koje dokumente Zaklada može tražiti

Navodimo dokumente koje je Zaklada tražila od pojedinih udruga od 2013 godine pa do sada. Možda će neke tražiti i vas, a možda i neće. Popis vam može služiti kao svojevrsna check lista prije kontrole:

 1. Ugovori o radu zaposlenika – da li su u skladu s promjenama Zakona o radu; prijave, odjave radnika.
 2. Matična evidencija radnika.
 3. Obračuni plaća – potpisani i ovjereni od strane zaposlenika, šihterice, IP kartice, JOPPD obrasci.
 4. Obračuni drugog dohotka – obračuni, potpisani ugovori, potvrde o isplaćenom dohotku, JOPPD obrasci.
 5. Odluka o blagajničkom maksimumu.
 6. Inventura – odluka o imenovanju inventarne komisije, inventar popis + knjigovodstveno stanje, zapisnik inventurne komisije + ugovori o donaciji ili prijenosu ako je nešto donirano.
 7. Odluka o definiranju putnog naloga.
 8. Ugovor s ovlaštenim knjigovodstvenim servisom.
 9. Ugovor o najmu prostora.
 10. Putni nalozi – pravilno ispunjeni, obračunati, potpisani i ovjereni pečatom. Dokaze valja kopirati jer originali brzo izblijede, u izvještaju navesti kad se krenulo na put, kad se došlo, rezultat putovanja.
 11. Knjiga putnih naloga.
 12. Isprintanu glavnu knjigu i dnevnik knjiženja za svaku godinu – uvesti, potpisati, ovjeriti pečatom.
 13. Pregled završnih računa i statističkih izvještaja s bilješkama.
 14. Knjiga ulaznih/izlaznih računa.
 15. Evidencija bjanko zadužnica i vođenje zadužnica izvanbilančno.
 16. Zadnji proračun koji je odobren od zaklade.
 17. Evidencija službenih vozila.
 18. Evidencija svih ugovora.
 19. Ugovori o pozajmicama.
 20. Kod ulaznih i izlaznih računa obavezno staviti dokaze (za usluge – dokaz da je obavljeno, potpisne liste, slike…, kod osvježenja isto).
 21. Akt o postupku javne nabave.
 22. Financijski planovi.
 23. Upitnik o samoprocjeni.
 24. PROR-POT obrasce.
 25. Ugovor s volonterima + izvještaj o volontiranju.

 

 

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU