Što je paušalno oporezivanje poreza na dobit?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Udruge koje obavljaju određenu oporezivu gospodarsku djelatnost ako u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja te gospodarske djelatnosti ostvarile prihode veće od iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a, odnosno veće od 300.000,00 kuna, mogu prijeći u paušalne obveznike poreza na dobit.

Rok za prijavu prijelaza na paušalni način oporezivanja je 15.01. tekuće godine.

Koji iznos poreza na dobit će organizacija plaćati ovisi koji iznos prihoda planira ostvariti u narednoj godini. U nastavku dajemo granice i stope poreza:

Prednost paušalnog oporezivanja je da udruga ne mora voditi zasebne knjigovodstvene evidencije o prihodima i troškovima već je u obvezi voditi jednostavnu evidenciju o visini prihoda ostvarenih od obavljanja gospodarske djelatnosti koja minimalno mora sadržavati datum, broj izdanog računa, vrijednost isporučene robe ili usluge te ukupnu vrijednost svih isporuka.

Evidencija nije propisna u formalnom obliku. Predmetna evidencija se vodi samo za utvrđivanje porezne obaveze i osnova je za sastavljanje godišnjeg izvješća Obrazac PD-PO kojega udruga podnosi Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka poreznog razdoblja za koje se izvješće podnosi. Na temelju dostavljenog izvješća poreznom obvezniku će se utvrditi razlika poreza za povrat ili uplatu.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU