Što su stalne razlike u PD obrascu?

stalne-razlike-PD-obrazac

Prema Zakonu o porezu na dobit nakon izračuna računovodstvene dobiti, navedena se korigira (povećava ili umanjuje) za stalne i privremene razlike. Nakon korekcije porez na dobit se obračunava i plaća na novu poreznu osnovicu koja može biti veća ili manja od polazne veličine tj. računovodstvene dobiti. 

Stalne razlike su razlike između dobiti ili gubitka u računovodstvu i porezne osnovice koje nastaju u jednom razdoblju/godini, a ne ukidaju se u budućnosti. 

Stalne razlike mogu nastati kod prihoda i rashoda 

Stalne razlike u Republici Hrvatskoj su:

 • računovodstveni prihodi koji su trajno porezno nepriznati (vezani su uz ulaganje u dionica i udjele)
 • porezni prihodi koji su trajno računovodstveno nepriznati (vezani uz kamate i skrivene isplate dobiti tzv. povoljna kamata)
 • računovodstveni rashodi koji su trajno porezno nepriznati (detaljnije u nastavku)
 • porezni rashodi koji su trajno računovodstveno nepriznati (državne potpore)

Najčešće privremene razlike kod malih poduzeća su računovodstveni rashodi koji su trajno porezno nepriznati, te oni uvećavaju poreznu osnovicu. To su:

 • novčane kazne 
 • 50% troškova reprezentacije 
 • 50% troškova osobnih auta i drugih sredstava za osobni prijevoz 
 • izuzimanja i skrivene isplate dobiti uključivo i prekomjerne manjkove 
 • darovanja iznad 2% prihoda prethodne godine 
 • kamate prekomjerne dužničke s povezanom osobom nerezidentom 
 • zatezne kamate s povezanom osobom 
 • kamate na zajmove člana s minimalno 25% udjela 
 • troškovi prisilne naplate poreza (pristojbe, troškovi čuvanja i sl.) 
 • amortizacija osobnih auta i drugih sredstava za osobni prijevoz – na osnovicu preko 400.000 kuna
 • amortizacija goodwill-a.

Primjer stalnih razlika u PD obrascu

U računu dobiti i gubitka imamo na troškovima reprezentacije 10.000,00 kn. Porezno priznato je samo 50%, tako da drugih 5.000,00 kn kojih se nam trenutno nalaze u trošku, a ne bi smjeli, moraju povećati poreznu osnovicu. Na taj iznos je potrebno platiti porez na dobit. 

Dobit = 100.000,00 kn
Povećanje porezne osnovice: 5.000,00 kn
Oporeziva dobit: 105.000,00 kn
Porez na dobit 10%: 10.500,00 kn

Kontaktirajte nas za više informacija!

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU