Knjiženje sitnog inventara

sitni-inventar

Sitni inventar se smatra imovinom koja ima vijek trajanja kraći od godine dana i jedinični trošak nabave manji od 3.500,00 kn (bez PDV-a). Ako organizacija nije u sustavu PDV-a tada se vrijednost gleda kao 3.500,00 kn sa PDV-om.

Pod sitnim inventarom se podrazumijeva:

  • računalna oprema (tipkovnice, vanjska memorija, printeri i sl.)
  • komunikacijska oprema (mobiteli, telefoni i sl.)
  • razni alati koji se koriste u poslu (bušilice, pile, vage i sl.)
  • ostala oprema (stolovi, stolice, police, ormari i sl.)

Kako izgleda knjiženje sitnog inventara?

Sitni inventar se najčešće jednokratno (100%) otpisuje i odmah stavlja u upotrebu, pa dajemo primjer knjiženja istog:

Poduzeće je nabavilo mobilni uređaj u iznosu 100,00 kn+PDV (mobitel košta 2.500 kn, ali prilikom obnavljanja pretplate, nadoplata je iznosila 100,00 kn). Uređaj je odmah po nabavi stavljen u uporabu.

OpisKontoDugujePotražuje
Dobavljač2200125,00
Pretporez140025,00
Sitan inventar na zalihi3500100,00
Sitan inventar na zalihi3500100,00
Sitan inventar u uporabi3600100,00
Otpis sitnog inventara3690100,00
Troškovi sitnog inventara4040100,00

Po računu dobavljača sitni inventar se zaprima na zalihu. Nakon toga se miče sa zalihe i stavlja u uporabu. Kako je donesena odluka o 100% otpisu, tada je potrebno knjižiti ispravak vrijednosti i staviti navedeni iznos na trošak sitnog inventara.

Iz tablice je vidljivo da će se konta 3600 i 3690 prenositi sa stanjima iz godine u godinu, tako da se može voditi i evidencija sitnog inventara.

Za sitni inventar potrebno je voditi evidencije:

  • skladišno-analitičke po vrsti i količini
  • analitički i sintetički u knjigovodstvenim evidencijama na pojedinačnim kontima

Kako izgleda rashodovanje sitnog inventara?

Ako želite rashodovati sitni inventar jer se, na primjer, stolica polupala, to se ne može napraviti samo na temelju odluke inventurne komisije, već je potrebno imati i odgovarajući popratni dokument, a može biti:

  • račun za prodaju sitnog inventara
  • potvrda da je inventar predan na otpad
  • na temelju zapisa službenika Porezne upravi koji prisustvuje uništenju inventara

Za dodatna pitanja o knjženju, evidencijama i rashodovanju sitnog inventara – kontaktirajte nas!

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU