Nove šifre osobnih primanja

sifre-osobnih-primanja

Od 01.03.2021. primjenjuju se nove šifre osobnih primanja pri:

  • popunjavanju naloga za plaćanje prilikom isplate plaće i neoporezivih primitaka radniku
  • isplatama fizičkim osobama od strane drugih isplatitelja. 

Kad se koristi koja šifra osobnih primanja?

Šifre osobnih primanja koje nisu 100 (osobno primanje isplaćeno u cijelosti) ili 110 (Isplata dijela osobnog primanja – zaštićeni dio) koriste se samo kad se druge vrste primanja samostalno isplaćuju.

Kada se isplata npr. službenog putovanja ili prijevoza obavlja zajedno s plaćom tada nije potrebno razdvajati isplate, nego se sve upisuje pod znakom 100.

Iznimke su isplate neoporezivih primanja na zaštićene račune.

Koje su nove šifre osobnih primanja?

Umjesto dosadašnje šifre osobnih primanja 399 (ostala osobna primanja) od 01.03.2021. godine u primjeni su dvije šifre:

  • 690 (ostala primanja izuzeta od ovrhe)
  • 699 (ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe).

U nastavku dajemo šifrarnik osobnih primanja:

OznakaVrste osobnih primanjaPrimanje zaštićeno od ovrhe u cijeloj svoti
100Osobno primanje isplaćeno u cijelostiNE
110Isplata dijela osobnog primanja – zaštićeni dioDA
120Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dioNE
130Ugovor o djelu – zaštićeni dioDA
140Rad za vrijeme školovanja – zaštićeni dioDA
150Isplata dividendeNE
160Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odboraNE
170Primanja od iznajmljivanja turističkih kapacitetaNE
180NajamNE
190Prijevoz – zaštićeni dioDA
191Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicimaDA
200Službeni put – zaštićeni dioDA
210Terenski dodatak, dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja – zaštićeni dioDA
220Naknada za odvojeni životNE
230Naknada za bolovanjeDA
240Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrheNE
250Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicimaDA
260Regres, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicimaDA
270Božićnica, uskrsnica , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicimaDA
280Dječji dar – zaštićeni dioDA
290Stipendije, nagrade, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostaloDA
300Pomoć u slučaju stupanja u brakNE
310Pomoć u slučaju rođenja djeteta – zaštićeni dioDA
320OtpremninaNE
330Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenikaDA
340Naknada za bolovanje – zaštićeni dioDA
350Zakonsko uzdržavanje i naknade šteteDA
360Primanja po osnovi socijalne skrbiDA
361Sindikalne socijalne potporeDA
370Naknada za nezaposleneDA
380Doplatak za djecuDA
390Naknada za rad osuđenikaDA
400Rodiljne i roditeljske novčane potporeDA
410Sportske stipendije za sportaše s invaliditetomDA
420Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogodaDA
431Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranjuDA
432Potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,DA
433Novčane naknada žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjeromDA
440Primanja po osnovi odličja i priznanjaDA
441Naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obvezeDA
450Uplate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvojuDA
451Pomorski dodatak I pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicimaDA
500KreditiNE
510Uzdržavanje djeteta (alimentacija)DA
600Mirovina isplaćena u cijelostiNE
610Mirovina – nezaštićeni dioNE
620Mirovina – zaštićeni dioDA
621Nacionalna naknada za starije osobeDA
640Potpore zbog invalidnosti – zaštićeni dioDA
650Doplatak za tuđu njegu i pomoćDA
660Isplata stambenog kreditaDA
690Ostala primanja izuzeta od ovrheDA
699Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrheNE

Prilikom isplate osobnog primanja podaci o isplatitelju osobnog primanja se popunjavaju na sljedeći način:

Model: HR67  

Poziv na broj platitelja: OIB isplatitelja osobnog primanja – broj JOPPD obrasca – šifra vrsta isplate

Kod podataka o primatelju osobnog primanja podaci se popunjavanju kako slijedi:

Model: HR69Poziv na broj primatelja:40002 (uvijek fiksno) – OIB isplatitelja osobnog primanja – šifra osobnog primanja

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte!

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU