Registracija udruge – postupak prijave u odgovarajuće registre

osnivanje-udruge

Što je zapravo udruga?

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba radi zaštite nekih zajedničkih vrijednosti, interesa i ciljeva. 

Udruga se osniva bez namjere stjecanja dobiti.

Što je potrebno imati za osnovanje udruge?

Kako bi se osnovala udruga ponajprije je potrebno imati najmanje tri člana koji će biti osnivači, a jedan od njih postaje zakonski zastupnik udruge. Isto tako, na skupštini je potrebno imenovati i likvidatora udruge koji ne mora biti nužno i član.

Osnivači na osnivačkoj skupštini prihvaćaju statut koji mora sadržavati najmanje: 

 1. Naziv i sjedište udruge
 2. Podatke o zastupanju
 3. Izgled pečata udruge
 4. Ciljeve udruge
 5. Područja djelovanja sukladno ciljevima
 6. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 7. Gospodarske djelatnosti (ako se planiraju obavljati)
 8. Način osiguranja javnosti djelovanja udruge
 9. Članstvo (uvjete i način učlanjenja te prestanak članstva; prava, obaveze i odgovornosti te stegovnu odgovornost članova, kao i način vođenja popisa članova)
 10. Tijela udruge (njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata)
 11. Izbor i opoziv likvidatora udruge
 12. Prestanak postojanja udruge
 13. Imovinu udruge (način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge)
 14. Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge

Što je potrebno za registraciju udruge?

Svaka udruga se upisuje u Registar udruga, pa ako trebate pomoć kod izrade Statuta možete se poslužiti registrom jer su u njemu statuti od svih udruga javno objavljeni.

Registracija se vrši u uredu opće uprave prema sjedištu udruge. Za registraciju je potrebno nekoliko dokumenata:

 • zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
 • statut (dva primjerka)
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje

Registraciju je moguće podnijeti i online.

Detaljan opis postupka osnivanja udruge možete pronaći na stranicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Što nakon registriranja udruge?

Nakon što dobijete rješenje o osnivanju i NKD (obrazac nacionalne klasifikacije djelatnosti koji izdaje državni zavod za statistiku), tada možete izraditi i pečat udruge te otvoriti žiro račun udruge u banci po vašem izboru. Napominjemo da po zakonu više ne morate izrađivati pečat udruge, ali s obzirom na dosadašnja iskustva preporučamo izradu istog jer mnoge javne institucije još inzistiraju na pečatu.

I zadnji, ali bitan korak, udrugu je potrebno upisati u Registar neprofitnih organizacija (RNO) kojeg vodi Ministarstvo financija. Bez RNO broja udruga ne može primati sredstva iz javnih izvora niti slati financijske izvještaje.

Sve novoosnovane udruge dužne su voditi dvojno knjigovodstvo sljedeće tri godine od osnivanja bez obzira na prihode, pa vam tako savjetujemo da pronađete i dobrog knjigovođu koji razumije vaše potrebe i može dati kvalitetan savjet.

Ako ste otvorili udrugu i trebate dobrog knjigovođu, javite nam se. Suradnja s udrugama jedan je od naših glavnih smjerova poslovanja!

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU