Registracija obrta

registracija-obrta

Što je obrt? Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

S obzirom na djelatnosti obrt može biti: 

 • slobodni obrt
 • vezani obrt
 • povlašteni obrt

Kako počinje postupak registracije obrta?

Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom upisom u obrtni registar. Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo.

Sjedište obrta je mjesto (adresa) u kojem se nalazi radiona ili poslovni prostor. Ukoliko za obavljanje obrta nije potreban prostor, tada je sjedište obrta na adresi na kojoj obrtnik ima prebivalište. 

Zahtjevu za izdavanje obrtnice potrebno je priložiti: 

 • liječničku potvrdu kojoj se dokazuje posebna zdravstvena sposobnost, ako je propisana za djelatnost koja se registrira
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti
 • dokaz o uplati upravnih pristojba

Upis u obrtni registar

Kod otvaranja obrta koristi se obrazac “ Prijava za upis u Obrtni registar”. U obrazac prijave potrebno je upisati djelatnosti kojima će se obrt baviti. Popis šifre, tj. brojčane oznake su propisane “Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. 

Registracija obrta može se ostvariti i putem interneta, korištenje usluge e-Obrt, koja je dio dio sustava e-Građani. 

Nakon upisa u obrtni registar

Po primitku rješenja o upisu u obrtni registar i obrtnice potrebno je:

– izraditi pečat (nije obavezan, ali ga mi preporučamo)

– otvoriti račun u banci

– podnijeti obrasce RPO, RPO-A, RPO-B na Poreznu upravu

Podnijeti na mirovinsko osiguranje: 

 • Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P)
 • Prijava o početku osiguranja vlasnika/vlasnice obrta (Tiskanica M-1P)
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika rješenje o početku poslovanja obrta

Podnijeti na zdravstveno osiguranje: 

 • Tiskanica T-1 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Preslika rješenja o početku obavljanja gospodarske djelatnosti obrta
 • Prijava na mirovinsko osiguranje – kopija M-11P
 • Prijava obrtnika – Tiskanica T-2 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Prijava na mirovinsko osiguranje – kopija M-1P
 • Preslika osobne iskaznice

Imate li još pitanja? Slobodno nam se obratite i rado ćemo vam pomoći! ?

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU