Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području RH.

Podatke o stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima trebaju dostaviti:

  • trgovačka društva (j.d.o.o., d.o.o., d.d., komanditna društva, javna trgovačka društva i gospodarska interesna udruženja)
  • podružnice stranih trgovačkih društava,
  • udruge, zaklade,  fundacije,
  • ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Prijava podataka o stvarnom vlasniku moraju sadržavati: OIB fizičke osobe, ime i prezime, dan, mjesec i godinu rođenja, državu prebivališta, državljanstvo, prirodu te opseg stvarnog vlasništva.
Ukoliko je stvarni vlasnik strani državljanin koji nema dodijeljen OIB u Registru je potrebno navesti podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

Obveza upisa u registar stvarnih vlasnika

Svi pravni subjekti koji su osnovani nakon 1. prosinca 2019. godine, dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku/vlasnicima u Registar u roku od 30 dana osnivanja pravnoga subjekta.

Upis u Registar stvarnih vlasnika je besplatan, a možete ga obaviti putem e-Građani ili u FINA poslovnicama.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 660 € do 46.450 €.

Nadalje, za člana uprave ili druge odgovorne osobe u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 660 € do 9.950 €.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU