Razlika između dnevnica za službeni put i dnevnica za rad na terenu

Dnevnice za službeni put i za rad na terenu definirane su djelomično u Pravilniku o porezu na dohodak. S obzirom da nema detaljno opisanih razlika, poslodavac može u svojim aktima (Pravilniku, Kolektivnom ugovoru) ili putem ugovora o radu sa radnik definirati navedena prava.

Dnevnica za službeno putovanje

Dnevnica za službeno putovanje isplaćuje radnicima za pokriće osnovnih troškova koji mogu nastati na službenom putu (prehrane, pića i prijevoza). Kako bi imali pravo na dnevnicu udaljenost između sjedišta poslodavca ili uobičajenog boravišta odnosno prebivališta radnika i mjesta službenog puta mora biti veća od 30 km u jednom smjeru, te radnik mora provesti na putu više od 12, a ne manje od 8 sati. Osim toga, prema čl. 7. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak, službenim putom u tuzemstvo i inozemstvo smatra se rad do najviše 30 dana, pa ako poslodavac zna da će rad trajati više od mjesec dana odlučuje da će se radniku za njegov rad isplaćivati dnevnica. 

Dnevnica za rad na terenu

Dnevnica za rad na terenu predstavlja nadoknadu troškova koji nastaju kada radnik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice, vodeći pritom brigu o tome da je udaljenost između sjedišta poslodavca, ili izdvojene poslovne jedinice ili uobičajenog boravišta odnosno prebivališta radnika i mjesta službenog puta veća od 30 km. 

Terenski dodatak se najčešće isplaćuje za poslovne aktivnosti radnika koje se ne mogu obavljati u sjedištu poslodavca, npr. izgradnja građevinskog objekta, održavanje postrojenja, poslovi revizije, montaža strojeva, akviziteri, trgovački putnici, razvojno-istraživačkim transferima znanja čiji je cilj osmišljavanje i unapređivanje proizvoda i poslovnih rješenja vezanih uz djelatnost poslodavca i sl.

Treba napomenuti da noćenje radnika na terenu nije presudno da bi se isplatila dnevnice za rad na terenu

S obzirom na to da dnevnice za rad na terenu služe za pokriće prehrane radnika na terenu prema čl. 7. st. 13. Pravilnika o porezu na dohodak, neoporeziva svota dnevnice smanjuje se za 30 % ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) odnosno za 60 % ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

Smatrat se da je osobi osigurana prehrana i ako je osiguran obrok (ručak i/ili večera):

 • u cijeni kotizacije za prisutnost na seminarima, stručnim savjetovanjima i slično
 • u cijeni karte za putovanje brodom
 • u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili
 • iz sredstava reprezentacije poslodavca

Obračun dnevnice

Obračun dnevnice za rad na terenu bi najmanje trebao sadržavati:

 1. Podaci o poslodavcu
 2. Podaci o radniku
 3. Mjesto rada i svrha boravka na terenu
 4. Vrijeme boravka na terenu
 5. Datum odlaska – datum povratka
 6. Broj dana provedenih na terenu
 7. Svota terenskog dodatka po danu
 8. OStali troškovi nastali na terenu
 9. Ukupan iznos za isplatu
 10. Potpis
PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU