Različiti obračuni umjetničkih honorara i statusi umjetnika

Obračun-umjetničkog-honorara

Osobe koje se bave umjetničkim ili kulturnim djelatnostima i kojima je to jedino i glavno zanimanje, a koje nisu u radnom odnosu, svoj status imaju reguliran Zakonom o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Područja umjetničkog stvaralaštva su: književno, književno-prijevodno, kazališno, filmsko, glazbeno, glazbeno-scensko, baletno, plesno, uključujući umjetničko izvođenje autorskih djela u tim područjima, likovno i primijenjeno likovno (slikarsko, kiparsko, arhitektonsko), umjetničko oblikovanje, umjetnička fotografija, multimedijalno stvaralaštvo i sl.

Umjetničko djelo određuje se potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije prilikom naplate autorskog honorara.

Plaćaju li umjetnici obvezne doprinose za mirovinsko i zdravstveno sami?

Samostalni umjetnici koji su članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU-a) i koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost, imaju pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, a pri naplati autorskih honorara stopa poreza na dohodak iznosi 20%.

Prema Zakonu o porezu na dohodak samostalni umjetnici mogu birati između dva načina plaćanja poreza:

  • plaćanja poreza na dohodak na temelju poslovnih knjiga ili
  • plaćanje poreza na dohodak nakon odbitka od svakog primljenog honorara.

Olakšice propisane Zakonom o pravima samostalnih umjetnika

Ako autor umjetnik samostalno vodi poslovne knjige, naručitelj i autor umjetnik u pisanom ugovoru određuju naknadu za obavljenu isporuku koju naručitelj prema ugovoru doznačuje na žiro-račun autora umjetnika.

Autor umjetnik u ovom slučaju ostvaruje olakšice propisane Zakonom o pravima samostalnih umjetnika u svojoj godišnjoj poreznoj prijavi.

Tko plaća poreze, naručitelj ili umjetnik?

Ako autor umjetnik ne vodi poslovne knjige, naručitelj ima obvezu obustaviti porez na dohodak i prirez nakon odbitka pri svakoj pojedinačnoj isplati honorara.

Pri ugovaranju honorara je stoga važno nedvosmisleno utvrditi od kojeg se iznosa uskraćuje porez i prirez, odnosno, jasno navesti bruto ili neto iznos umjetničkog honorara.

Naručitelj će na temelju potvrde strukovne udruge umanjiti navedeni bruto honorar za 55% i na dobivenu osnovicu će platiti porez i pripadajući prirez, a ostatak će uplatiti na žiro račun samostalnog umjetnika – autora. Na mrežnoj stranici Ministarstva kulture (https://min-kulture.gov.hr/popis-umjetnickih-strukovnih-udruga-na-temelju-cijih-potvrda-se-ostvaruju-porezne-olaksice/6367) nalazi se popis i podatci ovlaštenih strukovnih umjetničkih udruga i ovlaštenih organizacija.

  1. Obračun umjetničkog autorskog honorara uz 55% izdatka:
Autorski honorar (bruto)10.000,00
Izdatak 55%5.500,00
Dohodak 4.500,00
Doprinos MIO I i II stup (10%)450,00
Porezna osnovica4.050,00
Porez 20%810,00
Neto za isplatu8.740,00
Doprinos za zdr. osiguranje (7,5%)337,50
Ukupni trošak10.337,50

2. Obračun autorskog honorara kada doprinose terete proračun RH

Umjetnici koji su ostvarili pravo u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika za priznavane prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (Nar. nov. br. 91/15.), prilikom ugovaranja honorara trebaju dati isplatitelju na uvid dokaz da im se doprinosi plaćaju na teret Republike Hrvatske. U tom slučaju isplatitelj nije obvezan obračunati doprinose nego samo porez na dohodak i prirez.

Autorski honorar (bruto)10.000,00
Izdatak 55%5.500,00
Dohodak4.500,00
Doprinos MIO I i II stup (10%)0,000
Porezna osnovica4.500,00
Porez 20%1.080,00
Neto za isplatu8.920,00
Doprinos za zdr. osiguranje (7,5%)0,00
Ukupni trošak10.000,00
  1. Obračun autorskog honorara autoru koji je u sustavu PDV-a

Uz potpisani autorski ugovor, autor je obvezan ispostaviti naručitelju račun za uslugu, odnosno autorski honorar, uvećan za PDV od 25 %. Račun mora sadržavati sve elemente računa propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Autorski honorar s PDV-om12.500,00
PDV2.500,00
Autorski honorar10.000,00
Izdatak 30%3.000,00
Dohodak 7.000,00
Doprinos MIO I i II stup (10%)1.400,00
Porezna osnovica5.600,00
Porez 20%1.120,00
Neto za isplatu7.480,00
Doprinos za zdr. osiguranje (7,5%)337,50
Ukupni trošak10.337,50+2.500

Tražite više informacija ili vam je potrebno pojašnjenje? Javite nam se i dogovorite sastanak.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU