Financijski administrator u društvenom poduzeću kao model radne integracije

radna-integracija

WISE (engl. Work Integration Social Enterprise) je društveno poduzeće za radnu integraciju čiji je cilj bolja integracija marginaliziranih skupina na tržište rada. Osobe se integriraju kroz prilagođene procese edukacije uz stručnu podršku educiranog job mentora.

Kako funkcionira proces radne integracije?

Kada osobu uključimo u proces radne integracije ponajprije se analiziraju njezine radne, psihosocijalne, komunikacije i ostale sposobnosti, te prilagođava program rada njezinim mogućnostima i potrebama. 

Osoba ulaskom u proces radne integracije (u našem slučaju kroz tromjesečnu edukaciju za financijskog administratora u društvenom poduzeću) dobiva job mentora koji kontinuirano radi na unapređenju njezinih socijalnih i poslovnih vještina. 

Zašto je radna integracija važna? Zato što ona omogućava:

 • jednaku mogućnost i pristup tržištu rada
 • socijalnu zaštitu i uključenost
 • ravnopravne uvjete rada

Kako izgleda naša edukacija?

Kroz tromjesečnu edukacija osoba na praktičnim primjerima prolazi kroz 5 nastavnih cjelina:

1. Nastavna cjelina: Uvod u društveno poduzetništvo te zakonodavni okvir

2. Nastavna cjelina: Ljudski resursi u društvenim poduzećima

3. Nastavna cjelina: Financijska administracija u društvenom poduzeću

4. Nastavna cjelina: Projektne financije i administracija

5. Nastavna cjelina: Financijsko planiranje i izvještavanje

Na kraju edukacije osoba će steći sljedeće kompetencije:

 • provedba procedure prijave i odjave radnika te priprema ugovora koji reguliraju radni odnos i drugi dohodak
 • vođenje evidencije o članstvu u društvenim poduzećima
 • vođenje evidencije o volonterima
 • priprema različitih akta iz FAIR područja (ugovor o najmu, cesija, kompenzacija, opće akte organizacije, akti o fiskalizaciji i sl.)
 • izrada skladišne primke i otpremnice
 • vođenje financijske administracije za pravni oblik – udruga
 • vođenje financijske administracije za pravni oblik – d.o.o.
 • vođenje financijske administracije za pravni oblik – zadruga
 • vođenje financijske administracije za pravni oblik – obrt
 • izrada projektnog proračuna, priprema dokumentacije za izvještaj i izrada izvještaja o utrošku projektnih sredstava
 • priprema dokumentacije za javnu nabavu

Jeste li zainteresirani za ovakav projekt ili poznajete nekog kome bi mogao pomoći?

Javite nam se za više informacija! 🙂

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU