Radna integracija – što i kako?

Radna-integracija

U posljednje se vrijeme puno govori o društvenim ili socijalnim poduzećima kojima primarni cilj nije ostvarenje dobiti nego zadovoljenje ekoloških, ekonomskih i društvenih ciljeva. I u Hrvatskoj se sve više govori o tzv. WISE (work integration social enterprirese) tj. poduzećima za radnu integraciju. 

Koja je shvrha poduzeća za radnu integraciju?

Osnovna svrha poduzeća za radnu integraciju leži u pomaganju pojedincima koji su u riziku od trajne socijalne isključenosti s tržišta rada, kako bi se integrirali u svijet rada i u društvo, putem produktivnih aktivnosti, odnosno putem njihova zapošljavanja (Defourny i Nyssens, 2008; Spear i Bidet, 2003).

Socijalna poduzeća za radnu integraciju integriraju osobe s invaliditetom u društvo pružajući im niz usluga: treninge, socijalnu podršku i zaposlenje. Time se osobama s invaliditetom nastoji osigurati razvoj radnih vještina i kompetencija, radnih navika i ekonomske samostalnosti (Defourny i Nyssens 2008; Davister i sur., 2004). 

Prema istraživanju SELUSI12 u European Commision, 2013, u manjem uzorku EU zemalja, gotovo 15% socijalnih poduzeća EU smatraju se socijalnim poduzećima za radnu integraciju. Njihova misija je zaposliti i obučiti radnike u vrlo nepovoljnom položaju na tržištu rada. 

A kakvo je stanje u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj se najčešće integriraju na tržište rada osobe s invaliditetom jer poslodavci nevoljko zapošljavaju osobe zbog visokih troškova prilagodbe radnog mjesta, neadekvatnog sustava poticaja zapošljavanja, te nedovoljna znanja i vještine osoba s invaliditetom za potrebe tržišta rada. 

Što se tiče modela integracije postoje četiri glavna integrativna modela socijalnih poduzeća za radnu integraciju (Marković Baturina, Babić, 2017):

  1. socijalna poduzeća za radnu integraciju koja promiču integraciju putem prijelazno-okupacijskih poslova, čiji je cilj omogućiti ciljanoj skupini korisnika „prijelazno“ radno iskustvo; 
  2. socijalna poduzeća za radnu integraciju koja stvaraju trajne samofinancirajuće poslove koji imaju za svrhu stvaranje ekonomski samoodrživih poslova namijenjenih teško zapošljivim osobama;
  3. socijalna poduzeća za radnu integraciju koja osiguravaju profesionalnu integraciju s trajnim subvencijama koja su namijenjena najranjivijim grupama radnika na otvorenom tržištu rada, koji nisu u mogućnosti dobiti stalno zaposlenje. Oni se trajno financiraju iz lokalnih i državnih sredstava. Ciljane skupine ovog tipa socijalnih poduzeća dobrim su dijelom i osobe s invaliditetom; te naposljetku 
  4. socijalna poduzeća za radnu integraciju koja osiguravaju socijalizaciju na temelju produktivnih aktivnosti, čiji cilj nije u profesionalnoj integraciji radnika na otvoreno tržište rada, nego u (re) socijalizaciji ciljanih skupina u društvo. 

Kroz radnu integraciju moguće je osobi pružiti 2 vrste treninga/edukacije/job mentoringa:

  • jedan ima naglasak na profesionalnosti, tj. osigurati potrebne informacije o njegovim/njezinim glavnim zadacima, o načinu korištenja strojeva, i o pravilima sigurnog upravljanja i kratkotrajnog je trajanja;
  • dok drugi ima svrhu unapređenje samo određenih vještina poput rad na računalu, strani jezici i sl. 

U Hrvatskoj osoba koja je na radnoj integraciji mora imati sklopljeni neki oblik ugovora o radu, te ne postoji mogućnost volonterskog ugovora.

Osobama u radnoj integraciji osiguran je i mentor

Osobe koje su na radnoj integraciji osiguran je mentor koji se može financirati sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te se isto može pokriti dio plaće osobe na radnoj integraciji kroz potpore za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i poticaje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. 

ACT Konto kao društveno poduzeće za radnu integraciju nudi poslodavcima mogućnost edukacija osoba u nepovoljnom položaju za financijskog administratora te ih priprema za rad kroz radne module, ovisno o procjeni i sposobnostima osoba koje se educira.

Želite li saznati više informacija, slobodno nas kontaktirajte.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU