Prvi posjet poreznom obvezniku

Od ove godine Porezna uprava uvodi novu mjeru “Prvi posjet” gdje će porezni inspektori u posjeti poreznom obvezniku obavljati poslove provjere te poslove ostalih činjenica bitnih za oporezivanje kao što su : 

 • nadzor
 • procjena gospodarske snage novog poduzetnika
 • povremena provjera podataka radi ažuriranja poreznih evidencija
 • prikupljanje podataka bitnih za oporezivanje provjerom ili nadzorom na terenu
 • praćenje fizičkih i pravnih osoba i njihov status obveznika poreza na dohodak ili dobit
 • praćenje poduzetnika koji ostvaruje dohodak od najma i dohodak od iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima
 • praćenje obveznika koji ostvaruju poticaje od poljoprivrede i šumarstva
 • sudjelovanje u akcijama nadzora fiskalizacija

Prvi posjet poreznom obvezniku primjenjuje se kod novoosnovanih poreznih obveznika nakon upisa u RPO, ali prema potrebi obavljat će se i periodične provjere promjene podataka bitnih za ažuriranje poreznih registra.

Inspektor je prema čl. 83. OPZ-a dužan obveznika obavijestiti o njegovom dolasku 15 dana prije obavljanja provjere telefonom ili elektoničkom poštom pri čemu je potrebno naglasiti da se ne radi o poreznom nadzoru već o provjeri činjenica bitnih za oporezivanje. 

Inspektor provjerava: 

 • na kojoj adresi posluje porezni obveznik
 • ima li zaposlenih
 • oglašava li se na tržištu
 • je li obveznik u sustavu PDV-a
 • ima li obveznik PDV ID broj
 • je li porezni obveznik poslovao ili trenutno posluje kao osnivač ili odgovorna osoba u nekom drugom društvu ili je vlasnik obrta

Inspektor prije svog dolaska šalje upitnik kojeg porezni obveznik treba popuniti.

Pitanja za poreznog obveznika kod prvog posjeta

Pitanja o poslovnom prostoru i zaposlenicima:

 • Obavlja li porezni obveznik djelatnost u vlastitom ili unajmljenom prostoru? (priložiti vlasnički list/ugovor o najmu/kupoprodajni ugovor)
 • Detaljan opis poslovnog prostora (veličina prostora, opremljenost, npr. broj stolova u ugostiteljskom objektu, veličina terase i drugi bitni podaci koji se tiču poslovnog prostora, rješenje ureda za gospodarstvo)
 • Je li u tom poslovnom prostoru već netko prije poslovao i tko?
 • Ima li skladište? (vlastito ili unajmljeno-ugovor)
 • Dugotrajna imovina /osnovna sredstva/ pozajmice vlasnika (vlastita ili unajmljena-ugovor)
 • Odgovorne osobe i zaposlenici? (imena odgovornih osoba, broj zaposlenika) (ime i prezime, e-mail, broj mobitela, telefona) odgovorne osobe i knjigovodstva)

Pitanja o poslovanju i transakcijama:

 • Koja je glavna djelatnost poreznog obveznika? Detaljan opis budućeg poslovanja; kojom vrstom robe će poslovati, odnosno koje usluge će pružati; kada očekuje prve promete; gdje će se obavljati poslovanje; kako će se oglašavati na tržištu.
 • Hoće li porezni obveznik poslovati s EU/trećim zemljama? (isporuke/stjecanja; uvoz/izvoz) Ako da, s kojim poslovnim partnerima (PDV ID broj, porezni broj; kako je uspostavljen kontakt s njima; na koji način će se odvijati poslovanje)
 • Ima li porezni obveznik otvoren račun u drugoj državi (ako ima u kojoj državi i koji je broj računa) / plaćanje preko pay pal ili Revolut računa ?
 • Ima li porezni obveznik već ugovorene poslove s kupcima/dobavljačima u tuzemstvu ili inozemstvu? Ako da, koji su to poslovi i poslovni partneri? Postoje li pisani ugovori o suradnji s kupcima/dobavljačima? Je li porezni obveznik bio u poslovnom prostoru kupca/dobavljača? (Napomena: kod nabave dobara od nestajućeg trgovca obično nema stvarnih kontakata s direktorom, koji je ionako samo formalno direktor).
 • Jesu li dogovoreni poslovi ugovoreni direktno s kupcem/dobavljačem ili preko posrednika?
 • Na koji način porezni obveznik obično kontaktira s kupcima/dobavljačima? (telefon, e-pošta, Skype…)
 • Neaktivna i povezana društva (ispis iz PBZO-a u prilogu) i potvrda poreznog obveznika o udjelima u navedenim društvima

Inspektor nakon provjere sastavlja zapisnik.
Zapisnik potpisuje inspektor i poreznik obveznik pri čemu porezni obveznik može iznijeti primjedbu ili odbiti potpisati zapisnik što se obvezno unosi u sam zapisnik. 

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU