Što su privremene razlike u PD obrascu?

privremene-razlike-PD-obrazac

Prema Zakonu o porezu na dobit nakon izračuna računovodstvene dobiti, navedena se korigira (povećava ili umanjuje) za stalne i privremene razlike. Nakon korekcije porez na dobit se obračunava i plaća na novu poreznu osnovicu, koja može biti veća ili manja od polazne veličine tj. računovodstvene dobiti.

Privremene razlike su razlike između računovodstvene dobiti i oporezive dobiti koje nastaju u jednom (ili više) razdoblja, a ukidaju se u budućnosti. 

Privremene razlike mogu biti oporezive i odbitne

Oporezive nastaju ako je računovodstvena dobit veća od porezne dobiti te se iskazuju primjenom metode obveze. Odbitne privremene razlike nastaju kada je oporeziva dobit veća od računovodstvene te se iskazuju primjenom metode odgode.

U aktivi se privremene razlike iskazuju kao odgođena porezna imovina te je nepovoljna, jer ima isti učinak kao i unaprijed plaćen porez. U pasivi se prikazuju kao odgođena porezna imovina, što je povoljno jer ima učinak poreznog kredita.

Primjer rashoda od rezerviranja

Društvo je u svojim knjigama iskazalo 200.000 kn rezerviranja za sudski spor za koji je bila velika vjerojatnost da će ga dobiti. 

Učinak: 

Pasiva: odgođena porezna obveza 200.000 kn * 10% = 20.000 kn
Neto dobit= 200.000 – 20.000 = 180.000 kn
Aktiva: povećanje nerealno smanjene imovine 200.000 kn

U godini nastanka privremene razlike Društvo je platilo 20.000 kn poreza na dobit te smanjilo neto dobit za 20.000 kn.

Kontaktirajte nas za više informacija!

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU