Ovo je dokumentacija potrebna za prijavu i odjavu radnika

prijava-odjava-radnika

Prilikom prijave ili odjave radnika potrebno je ispuniti obrasce za prijavu na Mirovinsko i Zdravstveno osiguranje, ali u datoteki radnika ima još nekih dokumenata koje bi svaki poslodavac trebao imati.

U nastavku kratko i jasno navodimo o kojim je dokumentima riječ.

Prijava radnika:

 • životopis (opcionalno)
 • prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Prijava na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • PK kartica
 • Ugovor o radu sa svim pripadajućim aneksima
 • potvrda o stažu sa Mirovinskog osiguranja
 • potvrde o nekažnjavanju (opcionalno)
 • dokaz o invaliditetu (opcionalno)
 • matična knjiga radnika
 • preslika osobne iskaznice

Mjesečne evidencije:

Navedena dokumentacija može se nalaziti uz obračune plaća.
Važno! Ne zaboravite dokumentaciju o plaćama čuvati trajno!

 • evidencije radnoga vremena
 • doznake za bolovanja
 • odluka o godišnjem odmoru
 • odluka o preraspodjeli radnog vremena
 • odluka o isplati prigodnih nagrada, neoporezivvih iznosa i sl.

Odjava radnika:

 • odjava sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • odjava sa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • potvrda o preuzetoj dokumentaciji
 • potvrda o vrsti posla koju je radnik obavljao
 • potvrda o trajanju radnog odnosa
 • odluka o raskidu ugovora o radu (sporazumni, istek ugovora, tehnološki, otkaz radnika i sl.)

Imate li i dalje kakvih nejasnoća po pitanju ove dokumentacije, kontaktirajte nas i rado ćemo vam pomoći.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU