De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

potpore-male-vrijednosti

Potpora male vrijednosti je potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja: 

  • zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja
  • ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije
  • ne predstavlja državnu potporu.

Kod de minimis potpore potrebno je naglasiti kako jedan poduzetnik može u razdoblju od tri fiskalne godine dobiti potporu u maksimalnom iznosu do 200.000 eura.

Koja je razlika između državne potpore i potpore male vrijednosti?

Razlika između državne potpore i potpore male vrijednosti je što se državna potpora daje u određenom postotku s obzirom na Program objavljen od davatelja potpore. Potpora male vrijednosti ne može premašiti navedenih 200.000 eura kroz 3 fiskalne godine.

Prije dodjeljivanja potpore male vrijednosti davatelj potpore mora zatražiti od korisnika Izjavu o primljenim potporama za sve 3 fiskalne godine. Na primjer, ako se potpora male vrijednosti daje u 2021. godini, tada korisnik (poduzetnik) daje izjavu o primljenim potporama za 2021., 2020. i 2019. godinu. 

Evidencija potpora male vrijednosti

Sve dane potpore vode se u Registru državnih potpora i potpore male vrijednosti kojeg vodi Ministarstvo financija. 

Svi davatelji potpora imaju uvid u navedeni registar te obvezu ispunjavanja istog.

Davatelj potpore obavezan je korisniku dati potvrdu o primljenim potporama male vrijednosti. U slučaju da ne izdaje potvrde, negdje mora biti jasno napomenuto kako primljena sredstva čine potpore male vrijednosti kako bi korisnik mogao voditi svoju evidenciju i bio u mogućnosti izraditi Izjavu.

Primjeri potpora male vrijednosti

Potpore male vrijednosti u EU projektima čine elementi Upravljanje projektom i vidljivost. Sufinanciranje kredita također predstavlja potporu male vrijednosti. Često se pojavljuju i potpore koje poduzetnicima daju njihove jedinice lokalne (regionalne) samouprave. 

De minimis potpore kod poduzetnika koji zapošljavaju osobe s invaliditetom dolaze u obliku potpore poticanja samozapošljavanja ili dobivanja nagrada za zapošljavanje izvan kvote.

Trebate li savjet u vezi primanja de minimis potpore? Javite nam se, imamo dovoljno iskustva kako bismo vam mogli pomoći!

PODIJELI OBJAVU
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU