Znate li tko može pružati usluge poreznog savjetnika?

porezni-savjetnik

Zakonom o poreznom savjetništvu (NN 127/00-115/16) definirano je tko može i pod kojim uvjetima obavljati usluge poreznog savjetovanja.

Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način i pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika.

Tko može biti porezni savjetnik?

Porezni savjetnik može biti fizička osoba kojoj je Komora poreznih savjetnika dala odobrenje za rad, a ima sljedeće ovlasti i dužnosti:

 • savjetovati svoju stranku o svim poreznim pitanjima
 • pomagati joj kod izrade poreznih prijava i zastupati u poreznim postupcima pred poreznim tijelima
 • sudjelovati u poreznim sporovima pred sudovima
 • nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava.

A tko može obavljati djelatnost poreznog savjetništva?

1. Porezni savjetnici koji djelatnost poreznog savjetništva obavljaju kao samostalnu djelatnost i

2. javna trgovačka društva za porezno savjetništvo.

Da bi dobila odobrenje za rad, osoba mora pristupiti ispitu za poreznog savjetnika, uz zadovoljenje sljedećih uvjeta:

 • da ima poslovnu sposobnost i ispunjava opće zdravstvene uvjete za državnog službenika,
 • da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
 • da govori hrvatskim jezikom i piše latiničnim pismom 
 • da nije kažnjena za kaznena djela protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava te protiv službene dužnosti
 • da je diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik, s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na primjeni poreznih ili računovodstvenih propisa
 • da je položila ispit za poreznog savjetnika i dobila propisano odobrenje za rad od Komore.

Na stanicama Hrvatske komore poreznih savjetnika stoji popis ovlaštenih poreznih savjetnika te se im možete obratiti s povjerenjem. Za više informacija možete se javiti i nama.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU