Per diem u programima mobilnosti

Per diem su dnevne paušalne naknade koje obuhvaćaju troškove smještaja, prijevoza, prehrane i ostalih troškova nastalih na projektima iz programa mobilnosti koji se nadoknađuju iz sredstava EU. Prema Zakonu i pravilniku o porezu na dohodak navedene naknade nisu do propisanih iznosa oporezive porezom na dohodak.

Cilj programa mobilnosti je obrazovanja i stručno usavršavanje koje isplaćuju tijela akreditirana u skladu sa pravilima Europske komisije u RH. U Hrvatskoj je to Agencija za mobilnost i programe Europske unije.  Najpoznatiji programi su Erasmus i eTwinning.

Kako bi per diem bili neoporezivi moraju biti osigurane vjerodostojne isprave te se mogu neoporezivo isplatiti do svota definiranih pravilima Europske komisije. Per diem-i su različitih iznosa ovisno u koju se zemlju putuje pa tako za Austriju per diem iznosi 225 EUR, Hrvatsku 180 EUR, Njemačku 208 EUR, Bosnu i Hercegovinu 130 EUR, dok je za Sloveniju isto kao i za Hrvatsku – 180 EUR.

U slučaju da nakon kontrole neki od troškova u sklopu programa mobilnosti nisu prihvatljivi od strane ugovornog tijela, tada taj trošak predstavlja neto primitak osobe i potrebno je obračunati poreze i doprinose.

U slučaju da se isplaćuju per diemi, tada se za isto putovanje ne mogu isplatiti dnevnice, 2 kn po km, troškovi noćenja na službenom putu jer bi navedeno značilo duplo financiranje.

U JOPPD obrascu se navedeni primici prijavljuju u jednoj svoti sa „Oznakom neoporezivog primitka“ – 31. Ostali elementi na JOPPD obrascu su isti kao i kod prijave svakog drugog putnog naloga.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU