Kada su stipendije oporezive, a kada neoporezive?

oporezive-neoporezive-stipendije

Stipendije su oblik novčane pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja. Mogu se dodijeliti neoporezivo, ali do propisanih iznosa sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

Roditelji čija djeca primaju stipendiju, nagrade za izvrsnost ili potporu za školovanje do 15. godine života djeteta, neovisno o činjenici je li riječ o oporezivom ili neoporezivom primitku, više nisu u obvezi voditi računa o ukupnoj godišnjoj svoti primljene stipendije, ako po osnovi djece koriste uvećani osobni odbitak.

Na početku godine, za svaku školsku / akademsku godinu, učenik/student treba dostaviti isplatitelju potvrdu škole ili visokog učilišta, o redovnom statusu učenika/studenta.

Primici na koje se do propisanih iznosa ne plaća porez na dohodakIznos
Potpore djetetu za školovanje do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja1.750,00 kn mjesečno
Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima1.750,00 kn mjesečno
Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima4.000,00 kn mjesečno (moguća je i isplata zaostatka za više mjeseci ako mjesečno ne prelazi neoporeziv iznos)
Stipendije studentima za redovno školovanje na preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima i poslijediplomantima te poslijedoktorandima za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatskenije definiran najviši neoporezivi iznos
Stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima, i to studentima za redovno školovanje na visokim učilištimanije definiran najviši neoporeziv iznos
Stipendije studentima na poslijediplomskim studijima koji se isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenih temeljem javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih svota.

Primici s osnove stipendije dodijeljene učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima te stipendije za studiranje na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu (a koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama ako su izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima), u smislu neoporezivosti isplate međusobno se isključuju.

Student koji ostvaruje stipendiju za redovno školovanje na višim i visokim školama te fakultetima (1.750,00 kn) ne može neoporezivo istodobno primati i stipendiju za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama (4.000,00 kn), bez obzira na svotu koju ostvaruje po jednoj i po drugoj stipendiji. Ako bi student istodobno primao obje spomenute vrste stipendija, morao bi odlučiti koju će od njih isplatitelj oporezivati.

No, primitak jedne od prethodno navedenih stipendija te stipendije studenata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu RH, u poreznom se smislu međusobno ne isključuju. Student može istovremeno primati stipendiju od 1.750,00 kn i državnu stipendiju čija su sredstva planirana u državnom proračunu u iznosi 10.000,00 kn jer se te dvije vrste stipendije međusobno ne isključuju.

OPOREZIVE STIPENDIJE

Kada isplatitelj odluči dodijeliti stipendiju u svoti većoj od poreznim propisom utvrđene neoporezive svote (1.750,00 kn ili 4.000,00 kn), razlika iznad neoporezive svote je oporezivi primitak koji se oporezuje na način propisan za drugi dohodak. Ako se isplaćuje kao drugi dohodak primatelj stipendije mora imati otvoren žiroračun kod banke. 

Kontaktirajte nas za više informacija!

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU