Obračun plaće umirovljenika

Od 01.01.2019. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 115/18) je proširen krug umirovljenika koji mogu biti u radnom odnosu uz istovremeno primanje mirovine.

Poslodavac s umirovljenikom sklapa Ugovor na nepuno radno vrijeme, maksimalno 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno. Izuzetak su korisnici invalidske mirovine i korisnici starosne mirovine ostvarene prema posebnim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja, koji se mogu zaposliti i na puno radno vrijeme bez da gube mirovinu.

Ugovor o radu i prijava umirovljenika u radni odnos identični su zapošljavanju redovitih radnika. 

Obračun plaće umirovljenika

Obračun plaće za umirovljenika isti je kao i za ostale radnike. Radniku se mora za puno radno vrijeme isplatiti minimalna bruto plaća koja za 2021. iznosi 4.250,00 odnosno na pola radnog vremena 2.125,00 kn. U slučaju rada kraćeg od pola radnog vremena, poslodavac mora isplatiti razmjerni dio minimalne plaće. 

Pri obračunu plaće umirovljenika se obračunavaju doprinosi za:
– mirovinsko osiguranje (20%, odnosno 15%+5%)
– zdravstveno osiguranje (16,5%)

Doprinosi se obračunavaju i uplaćuju istovremeno s isplatom plaće. Poslodavac je obvezan za isplaćenu plaću podnijeti Obrazac JOPPD na dan isplate plaće ili sljedeći radni dan. JOPPD se sastavlja na istovjetan način i uz primjenu istih oznaka kao i za ostale radnike. 

Osnovni osobni odbitak iznosi 4.000,00 kn mjesečno, a može se uvećati za druge osobne odbitke za uzdržavane osobe te invalidnost poreznog obveznika/uzdržavanih članova. Osobni odbitak tijekom godine može koristiti samo poslodavac kod kojega se nalazi porezna kartica (u ovom slučaju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) što znači da drugi isplatitelj (poslodavac) pri obračunu predujma poreza na dohodak ne može koristiti osobni odbitak.

Međutim, umirovljenik-radnik može zatražiti raspodjelu osobnog odbitka te će na taj način koristiti osobni odbitak kod više isplatitelja. Porezna uprava će u tom slučaju na Obrascu PK upisati postotak raspodjele koji može koristiti HZMO i postotak raspodjele koji će koristiti poslodavac-isplatitelj plaće. Svaki poslodavac može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka. 

Isplata neoporezivih primitaka

Umirovljenici – radnici imaju pravo na isti iznos povremenih naknada i drugih materijalnih prava kao i radnici s punim radnim vremenom, ako ugovorom o radu, pravilnikom ili kolektivnim ugovorom nije drugačije određeno. 

Vezano za ostala prava, umirovljenici u radnom odnosu imaju pravo na isti broj dana godišnjeg odmora kao i radnici koji rade s punim radnim vremenom. Ove osobe nemaju pravo koristiti dnevnu stanku, kao ni svi radnici koji rade manje od šest sati dnevno. 

Ako je umirovljenik zaposlen, a ujedno je i član uprave, poslodavac mora obračunavati doprinose na isplaćenu plaću, odnosno ako je ta plaća manja od osnovice propisane za člana uprave u iznosu 5.967,65 kn za puno radno vrijeme, tada doprinose obračunava na razmjerni dio propisane osnovice. 

PODIJELI OBJAVU
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU