Obračun plaće u 2024. godini

Minimalna plaća za 2024. godinu utvrđena je Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 125/23.) i iznosi 840,00 € bruto u punom radnom vremenu. 

Primjenom izmijenjenog Zakona o doprinosima uvedeno je pravo na umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti – MIO I. stup i to prema sljedećem modelu: 

Bruto plaćaUmanjenje osnovice MIO I. stup
Do 700,00 €Fiksno 300,00 €
Od 700,01 do 1.300,00 €Osnovica se umanjuje po formuli 0,5 x (1.300,00 € – bruto plaća)
Iznad 1.300,01 €Nema umanjenja

Prema čl. 21. Zakona o doprinosima umanjenje osnovice za obračun doprinosa koristi se za radnike kojima mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi manje od 1.300,00 eura. 

Primjenjuje se za:

  • radnike koji su zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u RH i rade na području RH 
  • radnike koji su zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u RH, a rade u više država članica EU
  • radnike koji su zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU, a rade na području RH 
  • zaposlene članove uprave trgovačkih društava, izvršne direktore, likvidatore i upravitelje zadruga

Umanjenje osnovice se ne može koristiti za sljedeće osobe koje su osiguranici obveznog osiguranja i ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada:

  • radnike koji su zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u RH, a poslodavac ih je uputio na rad u inozemstvo u drugu državu EU ili u treću zemlju (na temelju potvrde A1 za radnike izaslane u EU i na temelju Tiskanice 4 za radnike izaslane u ugovorne države i u treće zemlje) – za njih je osnovica za obračun doprinosa propisana čl. 37. Zakona o doprinosima
  • izabrane i imenovane dužnosnike koji dužnost obavljaju uz pravo na plaću – osnovica za obračun doprinosa propisana je čl. 27. Zakona o doprinosima
  • fizičke osobe obveznike poreza na dobit koji sebi isplaćuju poduzetničku plaću koja se oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada – osnovica za obračun doprinosa propisana je čl. 82. Zakona o doprinosima
  • pomorce članove posade broda u međunarodnoj plovidbi kojima se zarada, uz propisane uvjete, oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada – za njih je osnovica za plaćanje doprinosa propisana čl. 60. Zakona o doprinosima.

Za radnika koji radi kod dva ili više poslodavaca tijekom jednog mjeseca poslodavac koristi umanjenje mjesečne osnovice i to na temelju: 

1. uvida u podatke Porezne uprave o iznosu prava na umanjenje mjesečne osnovice za pojedinog radnika koje se utvrđuje na temelju podataka o bruto plaćama isplaćenima u prethodnom mjesecu. 

Radnik se može izjasniti svim poslodavcima da neće dostavljati izjave i da umanjenje mjesečne osnovice koriste na temelju uvida u podatke Porezne uprave.

2. izjave radnika o ukupnim bruto plaćama koje mu se isplaćuju u tekućem mjesecu kod svih poslodavaca. Izjava je nužna jedino u slučaju kada radnik tijekom mjeseca uspostavi novo osiguranje po osnovi radnog odnosa (početak radnog odnosa kod drugog poslodavca)

Ako radnik ima obvezu dostaviti izjavu, a istu ne dostavi, neće imati pravo na umanjenje mjesečne osnovice.

U nastavku je prikazani različiti modeli obračuna doprinosa sa bruto plaćom od 500,00 €, 1.100,00 € i 1.350,00 €. 

OpisIznos u eurimaIznos u eurimaIznos u eurima
Bruto mjesečna plaća500,001.100,001.350,00
Umanjenje osnovice za obračun doprinosa za MIO I. stup
Bruto plaćaUmanjenje osnovice MIO I. stup< 700,00 €Fiksno 300,00 €Od 700,01 € do 1.300,00 €0,5x (1.300,00 € – bruto plaća)> 1.300,01 €Nema umanjenja
300,00100,00Nema umanjena
Osnovica za doprinos iz plaće za MIO I. stup(bruto plaća – umanjenje osnovice za obračun doprinosa)200,001.000,00Nema umanjena 
Iznos doprinosa za MIO I. stup – 15%
Bruto plaća Iznos doprinosa za MIO I. stupOd 0,01 € do 1.300,00 €(osnovica za doprinos iz plaće za MIO I stup x 15%) Od 1.301,00 €Bruto plaća x 15%
30,00150,00202,50
Iznos doprinosa za MIO II stup – 5%(bruto plaća x 5%)25,0055,0067,50
Ukupni doprinosi za mirovinsko osiguranje55,00205,00270,00
Dohodak (bruto plaća – ukupni doprinosi za mir. osig.)445,00895,001.080,00
Osobni odbitak560,00560,00560,00
Porezna osnovica(dohodak – osobni odbitak)0,00335,00520,00
Porez (porezna osnovica x stopa poreza)Porez – niža stopa – 23,6%Porez – viša stopa – 35,4%0,0079,06122,72
Neto plaća(dohodak – porez)445,00815,94957,28
Iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje – 16,5%(bruto plaća x 16,5%)82,50181,50222,75
Ukupni trošak plaće(bruto plaća + iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje)582,501.281,501.572,75

Imate li dodatna pitanja, kontaktirajte nas mail: info@act-konto.hr.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU