Obračun dnevnica za službena putovanja – primjeri

Kada treba isplatiti punu, a kada djelomično isplatiti dnevnicu i primjeri obračuna za putovanja u tuzemstvu i inozemstvu.

DATUM: 21.04.2018.

Ovisno o broju sati provedenih na službenom putu u tuzemstvu, radnik može ostvariti pravo na punu ili samo djelomičnu isplatu dnevnice. Ako je na službenom putovanju odnosno radu na terenu radniku osiguran ručak ili večera na teret poslodavca, neoporezivi iznos dnevnice koja se isplaćuje u novcu umanjuje se:

  • za 30%. ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera),
  • za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom.

Smatra se da je osobi prehrana osigurana ako je osiguran obrok:

  • u cijeni kotizacije za prisustvovanje seminarima, stručnim savjetovanjima i slično,
  • u cijeni karte za putovanje brodom,
  • u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili
  • iz sredstava reprezentacije poslodavca.

Primjer obračuna dnevnica za tuzemstvo

Poslodavac je radnika uputio na službeni put u Split, a po povratku s puta radnik je podnio obračun troškova. Na put je krenuo 5. studenog 2017. iz sjedišta svoje tvrtke u 17 sati, a vratio se 8. studenog 2017. u 20 sati i 30 minuta u mjesto svog prebivališta.

Radnik je na službenom putu proveo ukupno 75,5 sati, a obračun dnevnica treba obaviti kako slijedi:

  • od 05. studenog u 17 sati do 06. studenog u 17 sati – 24 sata = 1 dnevnica
  • od 06. studenog u 17 sati do 07. studenog u 17 sati – 24 sata = 1 dnevnica
  • od 07. studenog u 17 sati do 08. studenog u 17 sati – 24 sata = 1 dnevnica

Od 08. studenog u 17 sati do 20 sati i 30 minuta istog dana prošlo je samo 3,5 sati, što nije dostatno niti za pola dnevnice. Radnik znači ima pravo na neoporezivu isplatu 3 dnevnice.

Primjer obračuna dnevnica na službenom putu.

Ako je u ovom slučaju na službenom putu podmirena prehrana (i ručak i večera), poslodavac smanjuje svotu dnevnice za 60 % i ona iznosi 204 kune. Ako je osiguran samo jedan obrok iznos dnevnice se umanjuje za 30% i ona u tom slučaju iznosi 357 kuna.

Primjer obračuna dnevnica za inozemstvo

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 01. siječnja 2018. godine propisuju da se inozemna dnevnica, u slučaju kad se za službeno putovanje u inozemstvo koristi zračni prijevoz, obračunava dva sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj.

Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu, a svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati.

Ako se jedan službeni put odnosi na tuzemstvo i inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu. Ako je na putovanju osoba provela više od osam, odnosno više od 12 sati ukupno, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU