Obavezni sadržaj računa

Svaki porezni obveznik dužan je izdati račun za isporuke dobara i usluga koje je obavio i za primljene predujmove prije završetka obavljanja usluge (Izvor: Zakon o  porezu na dodanu vrijednost, čl. 78., st.1.).

Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Elementi računa:

1. broj i datum izdavanja računa
2. ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti
3. naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga
5. ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi
6. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (obavezan je za transakcije unutar EU)
7. ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
8. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam
9. jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a
10. popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu
11. stopu PDV-a
12. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen
13. zbrojni iznos naknade i PDV-a
14. vrijeme izdavanja računa
15. oznaku operatera na naplatnom uređaju
16. oznaku načina plaćanja računa
17. jedinstveni identifikator računa
18. QR kod za fiskalne gotovinske račune

Računi poreznih obveznika moraju sadržavati elemente od rednog broja 1. do 13., dok su obveznici fiskalizacije obvezni na računu navesti elemente od rednog broja 1. do 17.

Porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke dobara i usluga mora u računu navesti odredbu Zakona kojom je propisano to oslobođenje (npr. čl. 90. Zakona o PDV-u)

Prema Zakonu o trgovačkim društvima za d.o.o. i j.d.o.o. na memorandumu je potrebno još istaknuti:

  1. tvrtku i sjedište
  2. sud kod kojeg je upisan u sudski registar i pod kojim je to brojem učinjeno
  3. svota temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio tog kapitala nije uplaćen te prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva

Za sva dodatna pitanja, javite se na info@act-konto.hr.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU