NOVOSTI

Per diem u programima mobilnosti

Per diem su dnevne paušalne naknade koje obuhvaćaju troškove smještaja, prijevoza, prehrane i ostalih troškova nastalih na projektima iz programa mobilnosti koji se nadoknađuju iz

VIŠE...

DNEVNICE OD 01.09.2019.

Od 01. rujna 2019. visina pune dnevnice (za službena putovanja koja traju duže od 12 sati) iznosi 200,00 kn, dok pola dnevnice (za putovanja koja

VIŠE...

Zeleni ured

Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje obavljaju zaposlenici u svakodnevnom uredskom poslovanju kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš, te povećalo efikasno

VIŠE...

Kontroling u društvenim poduzećima

Kontroling je ukratko upravljanje poslovnim rezultatom. On objedinjava sve resurse organizacije, analizira ljudske, materijalne, financijske i informacijske resurse, uspoređuje ih s planovima i trendovima te

VIŠE...

Pripajanje jedne udruge drugoj

Kod pripajanja jedne udruge drugoj potrebno se voditi Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakonom o udrugama. I jedan i drugi zakon

VIŠE...

Paušalni obrt od A do Z

Mogućnost otvaranja paušalnog obrta uvelike smanjuje troškove poslovanja početnicima jer lako zadovoljite sve zakonske obveze bez angažiranja stručnih osoba. Jedina manjka obrta u odnosu na

VIŠE...

ZATRAŽITE PONUDU