Neoporezivi primici zaštićeni od ovrhe

Neoporezive_isplate_izuzete_iz_ovrhe

S novim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN br. 131/20.) koji je stupio na snagu 28. studenoga 2020. došlo je do izmjene u dijelu koji se odnosi na primitke radnika koji su pod ovrhom novčanih sredstava, te imaju otvorene zaštićene račune.

Lista novčanih potraživanja koja su izuzeta iz ovrhe obuhvaća i sljedeće primitke:

 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.),
 • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika,
 • nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
 • dodijeljena bespovratna sredstva odnosno potpore ili financijski instrumenati u svrhu provedbe projekata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije
 • novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom,
 • dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu,
 • dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu
 • dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
 • pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
 • naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze,
 • sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na temelju važećih propisa isplaćuje sindikat,
 • sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava
 • nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima,
 • sportske stipendije za sportaše s invaliditetom

Od ranije utvrđenih su naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada, te potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanje radnika dulje od 90 dana, potpora za slučaj smrti radnika ili smrti člana uže obitelji radnika do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada. 

Trebate li pomoć oko neoporezivih isplata, tu smo. Jedva čekamo da Vas savjetujemo.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU