Knjiženje prihoda od EU projekata

prihodi-eu-projekata

Često se susrećemo s različitim tumačenjima knjiženja sredstava dobivenih iz EU fondova. Svi koji smo provodili projekte automatski pretpostavljamo da su to sredstva iz Europske unije, tj. inozemnih vlada i međunarodnih institucija. 

No, situacija je nešto drugačija i zahtjeva posebni način knjiženja prihoda. 

Linije izvještavanja o prihodima

S obzirom da se sva sredstva iz EU primaju u državni proračun te Republika Hrvatska raspoređuje kako će se sredstva trošiti, tada se i u financijske izvještaje uvode nove linije izvještavanja, a to su:

  • 3513 – Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte
  • 3514 – Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte
  • 3532 – Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte 
  • 3552 – Ostali prihodi od donacija za EU projekte

Primjer: Ako je ugovorno tijelo Ministarstvo rada ili Ured za udruge vlade RH, a posredničko tijelo Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, tada se prihodi od bespovratnih sredstava knjiže na konto 3513 – Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte. 

Sredstva EU doznačena direktno iz inozemstva neprofitnoj organizaciji prate se analitički na podskupini 352 – Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija.

Knjiženje prijenosa sredstava projektnim partnerima

S druge strane, javlja se pitanje knjiženja prijenosa sredstava projektnim partnerima kod tih istih EU projekta: mora li se priljev sredstava prikazati na prijelaznom kontu i prebaciti projektnom partneru, ili će taj isti priljev biti i u našoj organizaciji prihod i trošak? 

Mišljenje ministarstva financija je:

“U projektima financiranim iz sredstava EU često sudjeluje više partnera, a sredstva se u pravilu uplaćuju na račun nositelja projekta. Uzimajući u obzir odgovornost nositelja EU projekta, mišljenja smo da se prijenos sredstava drugim sudionicima u EU projektu mora iskazati u cijelosti kroz prihode i rashode. 

Stoga nositelj projekta po primitku EU sredstava, u svojim poslovnim knjigama treba evidentirati ukupan prihod na odjeljku 3552 – Ostali prihodi od donacija za EU projekte, a prijenos ugovorenog dijela sredstava partnerima na projektu na računima podskupine 4512 – Tekuće donacije iz EU sredstava ili 4522 – Kapitalne donacije iz EU sredstava, sukladno postojećem računskom planu za neprofitno računovodstvo. 

Navedeno znači da nositelj projekta u svojim poslovnim knjigama, ali i u financijskom planu, mora evidentirati sredstva iz EU projekata kroz prihode i rashode poslovanja.”

Problem s ovim mišljenjem je taj što sva dobivena sredstva čine prihod nositelja projekta, iako ne raspolaže sredstvima za svoje troškove. Ti iznosi znatno povećavaju prihode neprofitnih organizacija što dovodi i do obveze revizije i povećanja troškova neprofitne organizacije.

Ako zatrebate pomoć ili savjet kod knjiženja, slobodno nam se javite!

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU