Knjiženje prihoda od EU projekata

prihodi-eu-projekata

Često se susrećemo s različitim tumačenjima knjiženja sredstava dobivenih iz EU fondova. Svi koji smo provodili projekte automatski pretpostavljamo da su to sredstva iz Europske unije, tj. inozemnih vlada i međunarodnih institucija. 

No, situacija je nešto drugačija i zahtjeva posebni način knjiženja prihoda. 

Linije izvještavanja o prihodima

S obzirom da se sva sredstva iz EU primaju u državni proračun te Republika Hrvatska raspoređuje kako će se sredstva trošiti, tada se i u financijske izvještaje uvode nove linije izvještavanja, a to su:

  • 3513 – Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte
  • 3514 – Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte
  • 3532 – Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte 
  • 3552 – Ostali prihodi od donacija za EU projekte

Primjer: Ako je ugovorno tijelo Ministarstvo rada ili Ured za udruge vlade RH, a posredničko tijelo Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, tada se prihodi od bespovratnih sredstava knjiže na konto 3513 – Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte. 

Sredstva EU doznačena direktno iz inozemstva neprofitnoj organizaciji prate se analitički na podskupini 352 – Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija.

Knjiženje prijenosa sredstava projektnim partnerima

S druge strane, javlja se pitanje knjiženja prijenosa sredstava projektnim partnerima kod tih istih EU projekta: mora li se priljev sredstava prikazati na prijelaznom kontu i prebaciti projektnom partneru, ili će taj isti priljev biti i u našoj organizaciji prihod i trošak? 

Mišljenje ministarstva financija je:

“U projektima financiranim iz sredstava EU često sudjeluje više partnera, a sredstva se u pravilu uplaćuju na račun nositelja projekta. Uzimajući u obzir odgovornost nositelja EU projekta, mišljenja smo da se prijenos sredstava drugim sudionicima u EU projektu mora iskazati u cijelosti kroz prihode i rashode. 

Stoga nositelj projekta po primitku EU sredstava, u svojim poslovnim knjigama treba evidentirati ukupan prihod na odjeljku 3552 – Ostali prihodi od donacija za EU projekte, a prijenos ugovorenog dijela sredstava partnerima na projektu na računima podskupine 4512 – Tekuće donacije iz EU sredstava ili 4522 – Kapitalne donacije iz EU sredstava, sukladno postojećem računskom planu za neprofitno računovodstvo. 

Navedeno znači da nositelj projekta u svojim poslovnim knjigama, ali i u financijskom planu, mora evidentirati sredstva iz EU projekata kroz prihode i rashode poslovanja.”

Problem s ovim mišljenjem je taj što sva dobivena sredstva čine prihod nositelja projekta, iako ne raspolaže sredstvima za svoje troškove. Ti iznosi znatno povećavaju prihode neprofitnih organizacija što dovodi i do obveze revizije i povećanja troškova neprofitne organizacije.

Ako zatrebate pomoć ili savjet kod knjiženja, slobodno nam se javite!

PODIJELI OBJAVU
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU