Kako se izračunava dobit?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Porez na dobit se plaća na razliku prihoda i rashoda i to po stopi od 12%.

Račun dobiti i gubitka (ili prihoda i rashoda) govori nam o poslovnom rezultatu koji je organizacija ostvarila.

Prihode u organizaciji čine svi računi koje smo ispostavili za prodanu robu ili uslugu, prihode od bespovratnih potpora koje smo dobili na temelju gospodarske djelatnosti, prihode od kamate, od prodaje imovine, najamnina i sl.

Troškovi mogu biti plaće radnika, uredski materijal, usluge koje nam je netko obavio, roba koju smo kupili i dalje prodali i sl.

Kod gospodarske djelatnosti treba posebnu pažnju posvetiti pravdanju indirektnih troškova na gospodarsku djelatnost. Npr. ne može se cijeli najam priznati na gospodarsku djelatnost jer je pretpostavka da se dio najma koristiti i za obavljanje neprofitne djelatnosti.

Najjednostavniji i najopravdaniji postupak izračuna je da na kraju godine prihode od gospodarske djelatnosti podijelite s ukupnim prihodima i tako dobijete postotak koliko gospodarska djelatnost sudjeluje u prihodima organizacije. Taj postotak množite s indirektnim troškovima kako bi dobili temelj za pravdanje troškova na gospodarskoj djelatnosti.

Kada od svih prihoda oduzmemo sve troškove dobijemo bruto dobit ili, u slučaju neprofitnih organizacija – višak prihoda. Na navedenu dobit organizacija plaća porez na dobit po stopi od 12%.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU