KAKO MAKNUTI DUGOTRAJNU IMOVINU SA POPISA?

Ako imate imovinu koja vam je na popisu dugotrajne imovine, ali je prastara, neupotrebljiva ili se ne koristi te bi ste je htjeli riješiti evo nekoliko natuknica za vas.

Imovina se ne može bez vjerodostojne dokumentacije isknjižiti iz poslovnih knjiga, a zapisnik o otpisu nije s gledišta poreznih propisa dovoljan za učiniti to.

Kako bi maknuli imovinu s popisa (a da bude porezno priznat trošak) vi je možete:

1. prodati

2. donirati

3. uništiti

4. adekvatno zbrinuti (otpad)

Prodati imovinu možete po tržišnoj cijeni (ako je knjigovodstvena nula) na temelju izdanog računa. Ugovor o donaciji udruzi koja obavlja humanitarnu, zdravstvenu, športsku, vjersku ili drugu društveno korisnu djelatnost idealan je način da u rashode stavite dodatnih 2% od vrijednosti prihoda prošle godine te smanjite osnovicu za porez na dobit/dohodak.

Imovinu možete zbrinuti kao otpad s „Potvrdom o primljenom otpadu“ od komunalne tvrtke za zbrinjavanje otpada. Na potvrdi mora biti navedena ne samo težina otpada nego mora biti naveden i opis i količina navedenog otpada (npr. kod elektroničkog otpada mora biti naveden broj računalna, količina i sl.).

Ako ti nije moguće ostaje vam uništenje imovine za koju da bi bila porezno priznati rashod morate pozvati poreznog službenika da bude prisutan prilikom uništenja; ili morate posjedovati odgovarajuću dokumentaciju od tvrtke koja će uništiti navedenu imovinu.

Da stvar bude interesantnija, isti postupak potrebno je provoditi i kod sitnog inventara.

Stoga prije ovogodišnjeg popisa pobrinite se da inventurna komisija ima lak posao, te da sva imovina koju posjedujete sa 31.12. bude i u upotrebi.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU