Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću moguće je osnovati iz bilo kojeg javnobilježničkog ureda u Hrvatskoj, ovdje opisujemo kako.

DATUM: 03.12.2018.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je društvo kapitala čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu. Temeljni kapital društva mora biti uplaćen u novcu i nije dopušteno osnivanje društva unosom u temeljni kapital stvari ili prava. Mogu ga osnovati najviše tri osobe, a samo jedna osoba može biti član uprave (direktor) odgovoran i za poslovanje društva.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću moguće je osnovati iz bilo kojeg javnobilježničkog ureda u Hrvatskoj. Za otvaranje j.d.o.o. potrebno je minimalno 5 radnih dana.

Kako rezervirati ime

Na sudreg.pravosudje.hr možete provjeriti postoji li već naziv koji ste namjeravali dati svojoj tvrtki. Pripremite i nekoliko alternativnih naziva jer se on mora jasno razlikovati od naziva  drugih tvrtki upisanih u registar kod istog suda. Glavni dio imena mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi.

Rezervacija imena nije obavezna. Ako ste na sudreg.pravosudje.hr utvrdili da željeno ime ne postoji i sigurni ste da je u skladu sa svim propisima, tada nema potrebe za rezervacijom. Ako vam se žuri, rezervaciju preskočite. Ako se ipak odlučite na rezervaciju imena tvrtke više informacija pronađite na HITRO.HR.

Osnivanje j.d.o.o. tvrtke

Kod osnivanja tvrtke u javnobilježnički ured ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane), popis djelatnosti i potvrdu o rezervaciji imena tvrtke (ako ju imate). Obvezna je nazočnost svih osnivača. Javni bilježnik sastavlja i ovjerava Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva u sudski registar, Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova i Popis članova društva. Trošak kod javnog bilježnika iznosi oko 500 kuna.

Otvaranje računa

S dokumentacijom ovjerenom kod javnog bilježnika u banci ćete uplatiti temeljni kapital i sudske pristojbe (60 kn). Temeljni kapital (osnivački polog) se uplaćuje na prolazni račun banke. Banka odmah izdaje potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe registracije tvrtke kod Trgovačkog suda.

Nakon uplaćenog temeljnog kapitala ponovo treba otići kod javnog bilježnika koji će kompletirati vaš predmet i proslijediti ga nadležnom Trgovačkom sudu elektroničkim putem.

Dokumentacija za j.d.o.o.

Komplet dokumentacije za upis sastoji se od:

  • prijave za upis osnivanja
  • zapisnika o osnivanju
  • popisa članova društva
  • ovjerenog potpisa člana uprave
  • potvrde o uplati temeljnog kapitala
  • potvrde o uplati sudske pristojbe
  • izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

Ako je dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u JB ured Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU