Izmjene poreznih zakona – primjena 01.01.2024.

Od 01. siječnja 2024. stupaju na snagu neke izmjene zakona vezane za poslovanje poduzetnika, obrtnika, udruga, poslodavaca. Mi vam dajemo popis onih najbitnijih izmjena.

 1. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • prag za upis u registar obveznika PDV-a iznosi 40.000,00 € 
 1. Zakon o porezu na dobit
 • ukinuto plaćanje poreza po odbitku na usluge poreznog i poslovnog savjetovanja i istraživanja tržišta
 • porez na dobit od 10% plaćaju obveznici čija porezna osnovica ne premašuju 1.000.000,00 €
 • porez na dobit se mora najkasnije platiti na zadnji dan roka za predaju prijave poreza na dobit (do 30.04.)
 • dugotrajnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 665,00 € (cca 5.000 kn umjesto dosadašnji 3.500 kn)
 • porezno priznati otpis zastarjelih potraživanja od građana, fizičkih osoba za potraživane iznose do 40,00€ po pojedinoj osobi
 • darovanja/donacije mogu biti i više od 2% ukupnih prihoda u svrhu financiranja strateških projekata definiranih posebnim odlukama ministarstava i Vlade
 • pojedinačna vrijednost poklona poslovnim partnerima ne smije premašiti pojedinačni iznos od 22,00€
 • porezno priznat iznos za otpis potraživanja od  nepovezanih osoba iznosi 665,00 €
 1. Zakon o porezu na dohodak
 • ukida se prirez
 • visinu stope poreza na dohodak propisivat će jedinice lokalne samouprave ovisno o broju stanovnika (niža stopa od 15% do 23,5%, viša stopa od 25% do 34,50%) 
 • dugotrajnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 665,00 € (cca 5.000 kn umjesto dosadašnji 3.500 kn)
 • porezno priznati otpis zastarjelih potraživanja od građana, fizičkih osoba za potraživane iznose do 40,00€ po pojedinoj osobi
 • porez na dohodak po godišnjoj prijavi plaća se sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijava (28.02.)
 • dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine iznosi 12%
 • dohodak od kapitala, udjela u dobiti iznosi 12% (umjesto dosadašnjih 10%)
 • uplata premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. stup) koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika iznosi mjesečno 67,00 €, a godišnje 804,00 €
 • pojedinačna vrijednost poklona poslovnim partnerima ne smije premašiti pojedinačni iznos od 22,00€
 • porezno priznat iznos za otpis potraživanja od  nepovezanih osoba iznosi 665,00 €
 • uvodi se stavka neoporezive napojnice (3.360,00 €, više se oporezuje samo porezom, bez doprinosa)
 • minimalna bruto plaća iznosit će 840,00 € 
 • osobni odbitak iznosi 560,00 €
 1. Zakon o fiskalizaciji prometom u gotovini
 • plaćanje gotovim novcem se može obaviti do iznosa 700,00 €
 • napojnice će se prijavljivati u sustav fiskalizacije
 1. Zakon o doprinosima
 • umanjuje se mjesečna osnovica do 300,00€ za radnika čiji je zbroj mjesečnih bruto plaća do 1.300,00 €

Za poslovanje u skladu sa novim odredbama zakona možete nam se obratiti s povjerenjem na info@act-konto.hr

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU