Znate li sve o isplatama učenicima i studentima na praksi?

isplata-studentske-prakse

Učenici strukovnih škola, ali i studenti na fakultetima, često imaju obvezu odraditi praktičnu nastavu. Praktična nastava se može odvijati kod obrtnika, ustanova, trgovačkih društva, zadruga i drugih organizacija.

Za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja, obrtnik, kao i pravna osoba koja obavlja djelatnost vezanog obrta i želi primiti učenika na praktičan rad, mora imati dozvolu (licenciju) koju izdaje Hrvatska obrtnička komora. 

Poslodavac može sklopiti ugovor o provedbi praktične nastave

I to u ovim slučajevima:

  • ako ima propisane radne prostore i opremu
  • ako polazniku odredi mentora koji ima odgovarajuću kvalifikaciju i pedagoške kompetencije, a koji je u radnom odnosu kod poslodavca.

Prema Pravilniku o porezu na dohodak nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknada učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, može se neoporezivo isplatiti do 1.750,00 kuna mjesečno.

Uvjet za neoporezivu isplatu je sklopljeni ugovor o naukovanju ili provedbi praktične nastave u skladu s programom obrazovanja dotične škole. 

Poslodavac koji prima učenike/studente za praksu mora za navedene voditi evidencije sukladno Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenju evidencije o radnicima, te za sve isplate obavijestiti poreznu upravu na JOPPD obrascu. 

Kontaktirajte nas za više informacija!

PODIJELI OBJAVU
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU