Interna revizija

interna-revizija

Kada govorimo o reviziji, prvo što nam pada na pamet je revizija poslovanja velikih poduzeća ili državna revizija. Prema Zakonu o reviziji (145/05-144/12) revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Na temelju te kontrole daje se stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova.

Postoje tri vrste revizije

Kao što smo naveli postoje 3 vrste revizije:

  1. Eksterna revizija financijskih izvještaja; ključno pitanje: Jesu li financijski izvještaji realni i objektivni?
  2. Interna revizija poslovanja; ključno pitanje: Kolika je kvaliteta poslovanja i kako poboljšati kvalitetu poslovanja?
  3. Državna revizija, ključno pitanje: Troše li se državna sredstva namjenski i racionalno?

No osim vanjske i države revizije postoji i interna revizija.

Što pak je interna revizija?

Interna revizija se definira kao neovisno i objektivno jamstvo i savjetodavna aktivnost rukovođena filozofijom dodane vrijednosti s namjerom poboljšanja poslovanja organizacije. Ona pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva uvodeći sustavan i discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima kontrole i korporativnog upravljanja. Usmjerena je internim korisnicima i javno se ne objavljuje.

Interni revizor je pomoć managementu u donošenju odluka. On preispituje sustave internih kontrola i ukazuje na nedostatke, te daje prijedloge za otklanjanje slabosti i moguća poboljšanja. Ujedno interni revizor usko surađuje sa eksternom revizijom kojoj je cilj dati mišljenje da li su financijski izvještaji realni i objektivni.

Izvještaj interne revizije najčešće sadrži: 

  1. uvod
  2. svrhu
  3. djelokrug
  4. mišljenje
  5. nalaz i
  6. preporuke.

Interni revizor ne odgovara za poslovanje, već je to obveza menadžmenta.

Želite li saznati više informacija o tome kako provesti internu reviziju, kontaktirajte nas i rado ćemo vam pomoći.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU