Hrvatska turistička kartica – što je to i kome je namijenjena?

hrvatska-turisticka-kartica

Prema članku 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. i 1/20.), naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika, prema propisima ministarstva nadležnog za turizam, mogu se omogućiti u svoti od 2.500,00 kn neoporezivo i to za:

  • radnike
  • obrtnike
  • ostale nositelje samostalnih djelatnosti.

Što je Hrvatska turistička kartica?

Hrvatska turistička kartica predstavlja oblik elektronskog vaučera s funkcionalnostima platežne kartice koja omogućava plaćanje usluga preko POS uređaja.

Za sada samo dvije banke mogu izdavati karticu: Hrvatska poštanska banka i Podravska banka.

Hrvatskom turističkom karticom moguće je plaćanje usluga u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge pripremanja hrane i točenja pića (restorani, kafići, fast food itd.) te u svim objektima koji pružaju uslugu smještaja (hoteli, kampovi, pansioni, privatni iznajmljivači itd.). 

Oni moraju posjedovati POS aparat te prihvaćati plaćanje putem bankovnih kartica.

Također, Hrvatskom turističkom karticom je omogućeno plaćanje usluga chartera (iznajmljivanje brodova) te plaćanje ostalih turističkih usluga na području Republike Hrvatske putem turističkih agencija.

Koje pravne osobe mogu pružiti te usluge?

Pravne osobe koje mogu pružiti navedene usluge moraju imati registriranu odgovarajuću šifru djelatnosti NKD i to:

  • 55   Smještaj
  • 56   Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
  • 77.34  Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
  • 79.1 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) na području RH

Nakon što poslodavac odluči radniku isplatiti naknadu, radnik odabire jednu od banaka koja je pristupila Mjeri i otvara poseban račun, koji je za tu namjenu sukladno svojim poslovnim pravilima odredila banka, te dostavlja broj računa poslodavcu.

Nakon otvaranja računa, radniku banka izdaje Hrvatsku turističku karticu. Poslodavac svojim zaposlenicima može uplatiti neoporezivi dio dohotka u visini do 2.500,00 kuna godišnje, a kartica vrijedi 4 godine. To znači da radnik može u četvrtoj godini potrošiti iznos za godišnji odmor u iznosu 10.000,00 kn.

Detalje možete pronaći na web stranici Hrvatske turističke kartice, a nas možete kontaktirati za dodatna pitanja na info@act-konto.hr! 🙂 

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU