Što nam govore financijski pokazatelji o vašem poslovanju?

financijski-pokazatelji

Uspješnost poslovanja i stabilnost poduzeća različito se tumače. Nekome je najbitnije ostvariti što veću dobit kako bi je mogao podijeliti vlasnicima, drugima je bitno osigurati rast i razvoj poduzeća, treći pak uvelike ulažu u svoje zaposlenike jer su oni generatori prihoda itd.

Društvenim poduzetnicima profit nije glavni motiv, nego i zadovoljenje osim ekonomskih, još i ekoloških i društvenih ciljeva. Bez obzira na motiv, svaki od poduzetnika izrađuje financijske izvještaje koji se onda mogu analizirati i uspoređivati.

U nastavku dajemo neke od najčešćih pokazatelja: 

  • pokazatelji ekonomičnosti 
  • pokazatelji profitabilnosti 
  • pokazatelji likvidnosti.

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost poslovanja se gleda kao razlika prihoda i rashoda, tj. ostaruje se dobit.

Ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni prihodi / ukupni rashodi

Da bi se ostvarila dobit, prihodi moraju biti veći od rashoda tj. ekonomičnost poslovanja >1

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

Predstavlja postotak ostvarenoga dobitka prema vrijednosti cjelokupnoga posla izraženoga kroz ostvareni prihod u određenom razdoblju ili za svaki pojedinačni posao. Ovaj pokazatelj u obzir uzima veličinu dobiti u odnosu na angažiranu imovinu.

Rentabilnost poslovanja = bruto dobit / ukupna imovina

Neto profitna marža = neto dobit + kamate / ukupni prihodi

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Likvidnost predstavlja sposobnost poduzeća da u roku podmiri sve svoje tekuće obveze, a solventnost predstavlja dugoročnu sposobnost poduzeća u roku podmirivati sve svoje obveze.

U slučaju kada nema dovoljno sredstava za nabavu sirovina i materijala, robe, za isplatu plaća, poreza i doprinosa te drugih obveza, to je najbolji znak da je poduzeće u krizi i ako te poteškoće ne savlada neće dugo u takvim uvjetima moći poslovati. 

Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze

Koeficijent ubrzane likvidnosti = kratkotrajna imovina – zalihe / kratkoročne obveze

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti, stoga ekonomisti smatraju da koeficijent tekuće likvidnosti ne smije biti manji od dva, što znači da kratkotrajna imovina mora biti makar dva puta veća od kratkoročnih obveza. Koeficijent ubrzane likvidnosti čini odnos kratkotrajne imovine umanjene za zalihe i obveze. Smatra se da koeficijent ubrzane likvidnosti trebao biti minimalno jedan, što znači da kratkoročne obveze ne bi smjele biti veće od kratkotrajne imovine umanjene za zalihe.

Zanima li vas što govore financijski pokazatelji o stanju vašeg poduzeća, kontaktirajte nas.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU