Jeste li sigurni da znate koje sve elemente čini poslovni plan?

elementi-poslovnog-plana

Neki osnovni sadržaj poslovnog plana za banku bi se trebao sastojati od sljedećih elemenata: 

1. Podaci o poduzetniku
1.1. O osobi poduzetnika
1.2. Procjena poduzetničke sposobnosti
2. Polazište
2.1. Nastanak poduzetničke ideje
2.2. Razlozi osnivanja
2.3. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata
3. Predmet poslovanja (proizvodi ili usluge)
4. Tržišna opravdanost
4.1. Tržište nabave
4.2. Tržište prodaje
5. Tehnološko-tehnički elementi pothvata
5.1. Opis tehnologije
5.2. Struktura troškova
5.3. Struktura i broj zaposlenih
6. Lokacija
7. Zaštita okoline
8. Financijski elementi pothvata
8.1. Investicije u osnovna sredstva
8.2. Proračun amortizacije
8.3. Kalkulacija cijena
8.4. Troškovi poslovanja
8.5. Investicije u obrtna sredstva
8.6. Izvori financiranja
8.7. Račun dobiti (dohotka)
8.8. Pokazatelji učinkovitosti
8.8.1. Financijski tok (primici i izdaci)
9. Zaključak

U osnovne podatke poslovnog plana spada opis kapaciteta poduzetnika i tima koji će s njim razvijati proizvod/uslugu. Ako već poduzeće postoji pa se samo širi poslovanje, tada je bitno kod opisa trenutnog poslovanja, ali i kod opisa proizvoda i usluga, naglasiti s kojim proizvodom/uslugom je poduzetnik najzastupljeniji na tržištu.

Analiza tržišta i konkurencije

Zatim je potrebno analizirati prodajno tržište i konkurenciju u djelatnostima s kojima se poduzetnik bavi, istražiti udio na tržištu, najveću konkurenciju te prednosti i nedostatke u odnosu na konkurenciju.

Isto tako, dobro je naglasiti koji su trendovi u djelatnosti u kojoj poduzetnik posluje, odnosno što će se dogoditi s navedenom gospodarskom granom u budućnosti.

Osim podataka o vlasniku, poželjno je spomenuti i menadžerski tim

Kod vlasničke strukture osim podataka o vlasniku poželjno je navesti i podatke o menadžerskom timu, broju i strukturi zaposlenih jer je kvalitetna radna snaga jamstvo uspjeha.

Posebnu pozornost dajte financijskim podacima

Kod financijskih podataka je poželjno prikazati rast prihoda, dobiti, ulaganja kroz minimalno 3 godine, kako bi se prikazao kontinuirani rast poduzetnika. Navedeni podaci se uzimaju iz financijskih izvještaja.

Društveni poduzetnik se može u ovom dijelu referirati i na svoje društvene prednosti, misiju i viziju te objasniti kako kroz svoje poslovanje ostvaruje ekonomski, ekološki i društveni cilj. 

Dobro je navesti i viziju poduzetničkog pothvata – kako poduzetnik misli realizirati pothvat, do kada, jednokratko ili u više faza, koji je krajnji rok završetka pothvata, o čemu to ovisi, koja su moguća rješenja i slično.

Ako vam je ovo previše informacija i voljeli biste da vas osobno savjetujemo, kontaktirajte nas i rado ćemo s vama dogovoriti sastanak.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU