Državne potpore – isplate, davatelji i primjeri

drzavne-potpore

Državna potpora je oblik državne intervencije za poticanje ekonomske aktivnosti, a sastoji se od:

  • državnih izdataka
  • izgubljenih prihoda države (npr. za porezne olakšice)

Ovime država stavlja u povlašteni položaj određene ekonomske sektore, regije ili poduzeća, a čime se može narušiti tržišna konkurentnost određenih poduzeća.

Tko prati isplatu državnih potpora?

Isplatu državnih potpora prate:

  • sustav nacionalnih računa (SNA)
  • Svjetska trgovinska organizacija (WTO)
  • Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
  • Europska Unija

Sve navedene institucije imaju različit pojam potpora, pa tako i njihovi podaci variraju. Najaktualnije praćenje vrši Europska Unija, koja vodi detaljne zapisnike o isplatama potpora unutar njezinih država članica, iz razloga što mora pratiti konkurentnost između pojedinih država (a potpore to ponekad mogu narušiti).

Kako bi regulirala konkurentnost, Europska Unija je postavila sustav pravila kojima se članicama dopušta korištenje državne potpore u izuzetnim prilikama. Isto tako, EU može uskratiti dodjelu potpore koja nije u skladu s tim pravilima.

Tko su davatelji državnih potpora?

Prema zakonu, davatelji državne potpore ili potpore male vrijednosti su središnje tijelo državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje takve potpore.

Davatelji državne potpore su, na primjer, različita ministarstva i HAMAG-BICRO. Županije, gradovi i općine te pravne osobe dodjeljuju isključivo potpore male vrijednosti

Državna potpora se dodjeljuje u određenom postotku od ukupnih troškova te u većini slučajeva nikad nije u 100% iznosu, već postoji određeni iznos sufinanciranja korisnika. 

Intenzitet potpore je definiran Uredbom 651/2014 i Uredbom 2017/1084.

Primjer: Program dodjele državnih potpora za razvoj društvenog poduzetništva

VRSTA POTPOREINTENZITET POTPOREPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ovado 50% prihvatljivih troškova Troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti. (Napomena: Dotične usluge nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika, kao što su uobičajene usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili oglašavanje. Savjetodavne usluge ne smiju se odnositi na upravljanje projektom i administraciju.) 
Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovimado 50% prihvatljivih troškovaTroškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi. 
Potpore za usavršavanjedo 50% prihvatljivih troškova Intenzitet potpore može se povećati do maksimalno 70% prihvatljivih troškova i to: 1. za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, te2. za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću, te3. za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću.  

-Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju; 
-Troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja; 
-Troškovi smještaja isključeni su osim najnižih nužnih troškova smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom; 
-Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja; 
– Troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.  
4. Potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće do 50% prihvatljivih troškovaTroškovi plaća osoba u razdoblju od najviše 12 mjeseci nakon zaposlenja osobe u nepovoljnom položaju. Ako je dotična osoba u izrazito nepovoljnom položaju, prihvatljivi troškovi su troškovi plaća u razdoblju od najviše 24 mjeseca nakon zapošljavanja. 
5. Potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaćedo 75% prihvatljivih troškova Troškovi su troškovi plaća u razdoblju tijekom kojeg je zaposlena osoba s invaliditetom.(Moguće za cijelo vrijeme trajanja projekta, odnosno od minimalno 12 do maksimalno 30 mjeseci.) 
6. Potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetomdo 100% prihvatljivih troškova Troškovi prilagodbe poslovnih prostorija;
-Troškovi zapošljavanja osoblja isključivo za vrijeme provedeno u pružanju pomoći radnicima s invaliditetom i u obučavanju tog osoblja za pružanje pomoći radnicima s invaliditetom; 
-Troškovi prilagodbe ili nabave opreme, odnosno nabave i provjere računalnih programa koje upotrebljavaju radnici s invaliditetom, uključujući prilagođenu ili pomoćnu tehnološku opremu, koji su dodatni u odnosu na one koje bi korisnik snosio da zapošljava osobu bez invaliditeta; -Troškovi izravno povezani s prijevozom radnika s invaliditetom na radno mjesto i u odnosu na s radom povezane djelatnosti; 
-Troškovi plaća za sate koje je radnik s invaliditetom proveo na oporavku; 
Ako Korisnik pruža zaštićeno zaposlenje [1]: Troškovi izgradnje, ugradnje ili modernizacije proizvodnih jedinica dotičnog poduzetnika te svi troškovi administracije i prijevoza, pod uvjetom da su ti troškovi izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom. 
[1] Sukladno članku 1, stavak 100., ”zaštićena radna mjesta” znači radna mjesta u poduzetniku u kojem radnici s invaliditetom predstavljaju najmanje 30% radnika

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU