Društveni ugovor

drustveni-ugovor

Prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću sklapa se Društveni ugovor ako ima više vlasnika, odnosno sklapa se Izjava o osnivanju, ako je samo jedan vlasnik.

Većina javnih bilježnika ima svoje šprance društvenih ugovora, pa ako želite napraviti neke izmjene morate to jasno naglasiti jer sud prilikom registracije mora prihvatiti sve članke vašeg Društvenog ugovora ili Izjave. 

Društveni ugovor – Kako definirati svrhu i ciljeve

Ako planirate djelovati kao društveni poduzetnik u svojim osnivačkim aktima biste trebali definirati:

  • svrhu svog poslovanja
  • ciljeve koje želite ostvariti
  • način podjele imovine
  • redistribuciju dobiti ili
  • nešto treće po čemu se definirate kao društveni poduzetnik.

Primjer:  U društvenom ugovoru možete navesti da djelujete kao društveni poduzetnik sukladno važećim propisima i strategijama RH (u slučaju ako se donese Zakon o društvenom poduzetništvu da ne morate opet mijenjati društveni ugovor). Isto tako možete navesti svoje dugoročne 3BL ciljeve. 

Posebnu pažnju posvetite demokratskom načinu odlučivanja

Odnosno, pažnju posvetite tome imaju li skupštinari jednako pravo glasa bez obzira na vlasnički udio ili ne. I što je sa raspodjelom dobiti?

Iako strategija navodi da bi 75% dobiti trebalo reinvestirati u poslovanje i ostvarenje ciljeva, vaša je odluka da li će to biti 75% ili 100%. Znači, bez obzira na to što ste društvo kapitala i sukladno trenutno važećim zakonima se očekuje da stvarate dobit za svoje vlasnike, vi odlučujete što će biti sa dobiti.

A evo i primjer što s imovinom u slučaju prestanka društva:

“U slučaju prestanka Društva, članovi Društva obvezuju se preostalu imovinu, nakon podmirenja dugova društva i svih obveza, prenijeti u vlasništvo odnosno darovati udruzi, drugom društvenom poduzeću ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Preostala imovina ima se upotrijebiti za razvoj društvenog poduzetništva.”

Za pomoć kod izrade osnivačkih akata Vašeg društvenog poduzeća, kontaktirajte nas s povjerenjem.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU