Doniranje hrane i obavezne evidencije

Način doniranja hrane propisan je Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje.

DATUM: 17.03.2018.

Način doniranja hrane propisan je Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje. Radi se o isporuci hrane bez naknade, odnosno besplatnoj isporuci hrane krajnjim primateljima. Hrana se smije donirati kako bi se spriječilo njezino uništavanje, u cilju zaštite okoliša te kako bi se pomoglo krajnjim primateljima.

Koju hranu smijemo donirati

 1. Onu koja se vjerojatno neće prodati do isteka „upotrijebiti do“ datuma, a donirana je u razdoblju od najviše tri mjeseca prije isteka tog datuma,
 2. koja se vjerojatno neće prodati do isteka datuma minimalne trajnosti, a donirana je u razdoblju od najviše tri mjeseca do najmanje sedam dana prije isteka tog datuma,
 3. hrana koja nije prikladna za prodaju zbog nedostataka u kvaliteti, pakiranju, označivanju, masi ili drugih sličnih razloga, a koji ne utječu na sigurnost hrane,
 4. hrana proizvedena/pripremljena u objektima javne prehrane i gastro odjelima u trgovinama, ali samo ako već nije bila poslužena krajnjem potrošaču.

Hrana koja je označena „upotrijebiti do“ datumom mora se donirati krajnjem primatelju isključivo prije isteka toga datuma.

Kome smijemo donirati hranu

 1. Osobi u potrebi koja je socijalno ugrožena osoba (korisnik prava u sustavu socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi, korisnik novčanih naknada i socijalnih usluga prema općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osoba koja se donatoru odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazi u potrebi),
 2. osobi pogođenoj elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama (davanje hrane u slučaju elementarne nepogode prema Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda).

Registar posrednika u doniranju hrane

Fizička ili pravna osoba koja namjerava obavljati poslove posrednika mora biti upisana u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Fizička ili pravna osoba podnosi zahtjev za upis u Registar posrednika, prije početka obavljanja poslova posrednika. Za upis u Registar posrednika fizička ili pravna osoba mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • mora biti registrirana u Republici Hrvatskoj odnosno upisana u odgovarajući registar,
 • mora raspolagati objektom koji je upisan u upisnik objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnim propisima o hrani.

Posrednik mora obavljati poslove posredovanja u lancu doniranja hrane u objektu ili prostoriji objekta koja se koristi isključivo za tu namjenu.

Posrednik koji prestaje s obavljanjem poslova posrednika mora podnijeti zahtjev za brisanje iz Registra posrednika.

Posrednici su obvezni isporučitelju dati izjavu da primljenu hranu neće koristiti u komercijalne svrhe, već će ju dati (donirati) krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje.

Evidencije doniranja hrane

Posrednik je dužan voditi evidencije:

 • primitaka hrane od donatora,
 • primitaka hrane od drugog posrednika,
 • hrane koja je oduzeta u prekršajnim postupcima,
 • podataka krajnjih primatelja,
 • o vrijednosti primljene i neiskorištene hrane koju je neškodljivo zbrinuo sukladno posebnim propisima.

Donator od kojeg posrednik prima hranu dužan je voditi evidencije davanja hrane.

Porezno priznata donacija

Poreznom obvezniku donatoru donacija će se smatrati porezno priznatom isključivo posredstvom neprofitnih organizacija koje obavljaju humanitarnu djelatnost u skladu s posebnim propisima. Neprofitna organizacija mora biti registrirana kao posrednik koji sudjeluje u lancu doniranja hrane i upisana u Registar posrednika u doniranju.

Porezno priznate su donacije do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine. Porezni obveznik koji obavlja isporuke hrane bez naknade (doniranje) obvezan je Poreznoj upravi dostaviti u elektroničkom obliku Izvješće o obavljenim donacijama hrane (obrazac DONH), podatke o navedenim isporukama do 20-og dana u mjesecu koji slijedi nakon završetka razdoblja oporezivanja (mjesečnog ili tromjesečnog).

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU